Yapıda Tasarım ve Denetim Sorumluluğu Profesyonel Sorumluluk Sigortası ve Uluslararası Uygulamalar

Yapıda Tasarım ve Denetim Sorumluluğu Profesyonel Sorumluluk Sigortası ve Uluslararası Uygulamalar

Fatma Çölaşan

Tasarım, tasarım kontrolluğu, inşaat ihalelerinin hazırlanması,müteahhit seçimi çalışmaları, proje yönetimi, inşaat kontrolluğu ve benzer hizmetleri içine alan teknik müşavirlik; ülkemizde gerektiği gibi kullanılmadığı için, düşük kaliteli yapılar ve ekonomik olmayan işletmeler elde edilmekte, deprem-sel gibi doğal afetler karşısında çaresiz kalınmaktadır.Bu aksaklıkların giderilebilmesi için bugüne kadar geçerli olan tüm ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin bir an önce yeniden kaleme alınması ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, devrim niteliğinde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, teknik müşavirler gerçek rollerini artık üstlenmeli; ‘beyin takımı’ olarak, tam yetki ve sorumlulukla yurt genelinde özel ve resmi tüm yapım işlerinde yerlerini almalıdırlar.Müşavirlik müessesesinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kalitenin yükseleceği, can ve mal emniyetinin artacağı, yatırım ve işletme giderlerinin büyük ölçüde azalacağı ve ülkemizin daha hızlı kalkınacağı çok açıktır.