teskon2001

BİLDİRİLER


Mekanik Tesisatın Sismik Korunması
Ahmet Arısoy


Isı Yalıtımı ve Kalorifer Tesisatı Standartları Üzerine Görüşler
Alpin Kemal Dağsöz, Kemal Gani Bayraktar, Hüseyin Ünveren


Isıtma Sistemlerinde Yenilikler
Rüknettin Küçükçalı


Radyant Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi
C. Ziya Tiryaki


Konvektör Bataryalarının Isıl Kapasitelerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Cem Eriştirenoğlu, Levent Sancak, Server Levent Yılmaz, Feridun Özgüç


Yapı Elemanlarının Isıl Aktive Edilmesinin Klima Sürecine Uygulanması
Ahmet Can


İklimlendirme Sistemlerinin ve İklim Şartlarının Ofis Binaları Enerji İhtiyacı Üzerindeki Etkisi
Nurdil Eskin


Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri; Verimlerini Artırmak İçin Geliştirilen Çevrimler
Özay Akdemir, Ali Güngör


Lejyoner Hastalığına Karşı Mekanik Tesisatta Alınması Gereken Önlemler
Rüknettin Küçükçalı


Lokal Isı-Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazlarının Tasarımı
Hüseyin Bulgurcu


Endüstriyel Proseslerde Enerji Geri Kazanımında Isı Pompalarının Kullanımı
Ali Güngör, Esra Kurtuluş, Özay Akdemir


Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları: Enerji Denkliği ve Enerji Tasarrufu Etüdü
Arif Hepbaşlı, Hüseyin Günerhan, Koray Ülgen


Tesisat Projeleri İçin Geliştirilen Bir Algoritma
Ahmet Koyun, Atakan Devrim Pakkan


HVAC Sisteminde Kullanılan Fanların Gürültü Bölgeleri ve Fan Seçiminde Gözönüne Alınacak Hususlar
Kevork Çilingiroğlu


Endüstride Oluşan Duman ve Tozların Kaynağından Emilmesi Teknikleri
Ahmet Hayri Gökşin, Aurel Stan


Güneş Enerjisi ile Isıtılan Yüzme Havuzları
Ethem Sait Öz, Tayfun Menlik


Türkiye İçin Yeni Dış Ortam Sıcaklık Tasarım Değerleri
Tuncay Yılmaz, Hüsamettin Bulut


Klima Santral Kasetlerinin Isıl Özellikleri
Erkut Beşer, Moghtada Mobedi, Dilek Kumlutaş


Hijyenik Klima Santral Kavramı
Erkut Beşer, Moghtada Mobedi, Levent Şenol


Armatürde Standartlar ve Garanti Uygulaması
Ahmet Coşan


Tesisatta Korozyon
Ali Bıdı, Uli Höffer


Sıhhi Tesisat Tekonolojisi: Geri Akış Önleme
Ömer Kantaroğlu


Vorteks Tüpler ile Soğutma Uygulamaları
Arif Emre Özgür, Reşat Selbaş, İbrahim Üçgül


Soğuk Tesisat Yalıtımlarına Her Zaman Buhar Kesici Gerekli Midir?
Ecvet Binyıldız


Binaların Doğal Soğutulması
Edvin Çetegen, Ahmet Arısoy


Lefkoşa Bölgesi İçin Evaporatif Soğutma Fizibilite Çalışması
Uğur Atikol, Hasan Hacışevki


Difüzyon Tekniği Açısından Ortadan Isı Yalıtımlı Dış Duvarlar
Asiye Pehlevan


TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının Yoğuşma ve Buharlaşma Süreleri Açısından Değerlendirilmesi
Asiye Pehlevan


Yapı malzemelerinde Buhar Difüzyonu ve Yoğuşma
Hasan Alpay Heperkan, M. Murat Bircan, M. Kemal Sevindir


FOG Teknolojisi ile Nemlendirme ve Soğutma
Necdet Başaran


Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemleri İçin Soğutucu Akışkan Seçimi
Ö. Ercan Ataer, Mehmet Özalp, Atilla Bıyıkoğlu


Jeotermal Kaynak İşletmesinde Akışkan Taşıma ve Boru Hatları
Umran Serpen


Jeotermal Bölge Isıtması Dağıtım Sistemlerinin Genel Esasları
Serhan Küçüka


Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalarının Tasarımı, Testi ve Fizibilitesi
Arif Hepbaşlı, Ebru Hancıoğlu


HVAC Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri ve Enerji Tasarrufu
A. Kemal Yakut, Murat Koru, Arzu Şencan


Elektronik Sektöründeki Gelişmelerin Klima Sistemlerine Etkileri
Ümit Çallı


Modern Yoğuşmalı Kazanlarda Kullanılan Yanma Kontrol Sistemleri
Hasan Eral


Kazanlarda Baca Gazı Analizlerinin Değerlendirilmesi, İç Soğuma Kayıplarının İrdelenmesi
Abdullah Bilgin


Kapalı Mahallerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
Yüksel Köksal


Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri Temelleri ve Tasarımı


Jeotermal Enerjinin Doğası
Abdurrahman Satman


Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli
Sinan Arslan, Mustafa Kemal Darıcı, Çetin Karahan


Jeotermal Sahalarda Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Rezervuar Potansiyeli
Umran Serpen


Jeotermal Akışkan Üretim ve Re-Enjeksiyon Kuyuları
Süleyman Özüdoğru, Emre Babür


Jeotermal Akışkanların Pompajı
A. Özden Ertöz


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Tasarım Kriterleri
Ali Çetin Gürses


Bölgesel Isıtma Sistemleri Isı Merkezleri Tasarımı
Skender Elele, Cihan Çanakçı


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Yük Analizi ve Tepe Yük Yardımcı Sistemleri
Arif Hepbaşlı, Cihan Çanakçı


Jeotermal Doğrudan Isıtma Sistemlerinde Plakalı Isı Değiştirgeçleri
A. Müjdat Şahan


Jeotermal Enerjili Konut Isıtma Sistemleri
B. Zafer İlken


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Otomatik Kontrol
A. Caner Şener, Gülden G. Günerhan


Jeotermal Enerjili Bölge Isıtma Sistemlerinin Fizibilitesi
Umran Serpen


Jeotermal Enerji Uygulamalarında Çevre Sorunları
Mebrure Badruk


Jeotermal Enerjili Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Gözlem: Balçova Örneği
Niyazi Aksoy


Jeotermal Proje Geliştirme
Macit Toksoy, Murat Günaydın, Umran Serpen


Jeotermal Enerji Bölge Isıtma Sistemlerinde İşletme: Balçova Örneği
Macit Toksoy, Fasih Kutluay, Cihan ÇanakçıV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon2001)
Tarih: 03 Ekim 2001 – 06 Ekim 2001
Yer: Efes Convention Centre

teskon2001

3-6 Ekim 2001 tarihleri arasında, İzmir Efes Convention Center’da  gerçekleştirilen V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 840’ı kayıtlı  delege olmak üzere 1600’e yakın mühendis, mimar, teknik eleman ve üniversite öğrencisi katıldı.
* Kongre’de 38 bildiri sunuldu
* 2 Panel
o Yapı Denetim Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
o Tesisat Mühendisliğinde Uzmanlık ve Sertifikalandırma
* 4 Kurs
o Yangın Tesisatı
o Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Proje Yönetimi:Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
* Üç günü kapsayan bir seminer
o Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri Temelleri ve Tasarımı
* Kongre’de gerçekleştirilen sabah toplantılarında
o MMO Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği
o MMO’da Meslek İçi Eğitim Çalışmaları
Konularında oluşan görüş ve öneriler Sonuç Bildirgesi’ne taşındı.
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 102 firma katıldı.
* 4000’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


Sonuç Bildirgesi