Soğuk Tesisat Yalıtımlarına Her Zaman Buhar Kesici Gerekli Midir?

Soğuk Tesisat Yalıtımlarına Her Zaman Buhar Kesici Gerekli Midir?

Ecvet Binyıldız

Soğuk boru hatlarında ve soğutmayla ilgili cihazlarda karşımıza çıkabilecek en önemli iki problem, ısı yalıtım malzemesinin ıslanması ve yoğuşma olmasıdır.

Bilindiği üzere yoğuşma olmaması için ısı yalıtım kalınlığının “doğru” seçilmesi yeterlidir. Yalıtım malzemesinin ıslanmaması için ise en dış tarafa “uygun” bir buhar kesici kaplanması ve bu kaplamanın ek ve bini yerlerinin de buhar geçirimsiz olarak sızdırmazlığın sağlanması gerekmektedir.

Bu problemlerin önlenmesi için gerekli olan “doğruluk” ve “uygunluk” kriterlerinin esasları nelerdir? Isı yalıtım malzemesinin kalınlığı ne olmalıdır? Buhar kesici niçin gereklidir?

Öte yandan son yıllarda buhar geçirimsizlik faktörü yüksek olan kapalı gözenekli, sentetik esaslı birçok modern ısı yalıtım malzemesi tekniğin hizmetine girmiş bulunmaktadır. Bu modern malzemelerin kullanılması halinde dahi ayrıca buhar kesici kullanmaya gerek var mıdır?

Bu çalışmada bu soruların cevaplarını verebilmek için yoğuşmanın nasıl meydanı geldiği, o mekandaki iklim şartlarının yoğuşmaya nasıl etki yaptığı, ısı yalıtım malzemesinin hangi teknik özelliklerinin bu konu için önemli olduğu ve buhar kesici malzemelerin en önemli teknik özelliğinin ne olduğu açıklanmaya çalışılacaktır.

Ayrıca Yapı Fiziği konularındaki çalışmalarıyla tüm dünyada otorite sayılan Münih’teki FIW Enstitüsünde (Forschungsinstitut für waermeschutz) son yıllarda yapılan soğuk boru yalıtım deneylerinin sonuçlarından bahsedilerek konuya açıklık getirilecektir.