Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli

Türkiye'nin Jeotermal Enerji Potansiyeli

Sinan Arslan, Mustafa Kemal Darıcı, Çetin Karahan

Türkiye zengin jeotermal kaynaklara sahip olup, potansiyel olarak dünyanın 7. ülkesi konumundadır. Ülkemizde jeotermal enerji araştırma çalışmaları 1962 yılından beri MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, bugüne kadar sıcaklıkları 35-40 0C’nin üzerinde olan 170 jeotermal sahanın varlığı ortaya konulmuştur. Bu sahaların büyük bir bölümü Batı Anadolu’da bulunup yüksek sıcaklıklara sahiptir.

Türkiye’nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31 500 MWt olarak tahmin edilmektedir. 2000 yılı sonu itibariyle MTA tarafından yapılan 304 jeotermal sondaja göre muhtemel potansiyelin 2046 MWt’ı ısıtmaya yönelik görünür potansiyel olarak kesinleştirilmiştir. Türkiye’deki doğal sıcak su çıkışlarının 600 MWt olan potansiyeli de bu rakama dahil edildiğinde toplam görünür jeotermal potansiyel 2646 MWt ulaşmaktadır.

Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere konut ısıtması, sera ısıtması, termal turizm-tedavi ve endüstride bir çok alanda kullanılmaktadır. Türkiye’nin elektrik üretimine yönelik kurulu güç kapasitesi 20.4 MWe olup, tek başına Kızıldere jeotermal santrali tarafından karşılanmaktadır. Elektrik dışı jeotermal kullanım kapasitesi, 493 MWt konut ısıtması ve 327 MWt kaplıca kullanımı olmak üzere toplam 820 MWt’dır. 2000 yılı sonunda dünyada elektrik dışı kullanım kapasitesi 17174 MWt, elektrik üretim kapasitesi 7974 MWe olmuştur. Ülkemiz yüksek jeotermal potansiyele sahip olmasına rağmen jeotermal enerjiye yeterince önem verilmemekte ve kullanılmamaktadır. Muhtemel potansiyelimizin sadece %3’ü değerlendirilmektedir. Bu nedenle jeotermal enerji kullanımının teşvik edilmesi ve jeotermal yasanın biran önce çıkarılması gerekmektedir. Giderek artan enerji ihtiyacımızın bir bölümünün öz kaynağımız olan jeotermal enerji ile karşılanması ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.