Jeotermal Kaynak İşletmesinde Akışkan Taşıma ve Boru Hatları

Jeotermal Kaynak İşletmesinde Akışkan Taşıma ve Boru Hatları

Umran Serpen

Bu çalışmada, jeotermal kaynakların entalpilerine bağlı olarak, doğrudan veya dolaylı olan işletim sistemleri için toplama, dağıtım, tekrar-basma(reenjeksiyon) ve yoğuşuk su (kondensat) gibi sistemlerde kullanılan boru hatlarındaki akış rejimleri, biçimleri, akış koşulları (akışkan hızları ve basınçları), akan akışkanın faz durumuna (iki veya tek faz gibi) göre tanımlanıyor ve kullanılan akış rejimlerine uygun tasarımlar için hesaplamalarda kullanılması gerekli denklemler tanıtılıyor. Ayrıca, bu boru hatlarında kullanılması gereken malzeme cinsi (çelik veya plastik) ve metalurjisi boru imalat biçimleri (çelik çekme veya kaynaklı), borular, flanjlar, vanalar ve kompansatörler için kullanılması gereken standartlar da belirtiliyor. Bu sistemlerde kullanılan malzeme seçiminde dikkate alınan faktörler de tanıtılıyor.

Boru hatlarının inşasında güzergahın seçimindeki kriterler belirtilirken, bu hatlarda kullanılan mesnet yer ve tipleri yanında, boru açıklıkları ve boru çapları gibi parametrelerin tespitinin yapılma yöntemleri anlatılıyor. Ayrıca, boru hattı gerilim analizinde kullanılan boru gerilimi, esneklik, boru hattı mesnet ve sabitleyici yerleri gibi parametrelerin deprem riskini de dikkate alan belirlenme kriterleri yanında, analiz yönteminin nasıl olacağı açıklanıyor.

Jeotermal akışkanların taşınmasında kullanılan ana elemanların yalıtımı için kullanılan malzemeler ve yalıtım sistemlerinin yapılma şekilleri belirtiliyor. Ayrıca, korozyon açısından agresif olan jeotermal akışkanların yaratacağı korozyon üzerinde duruluyor ve önleyici tedbirler sıralanıyor.