Binaların Doğal Soğutulması

Binaların Doğal Soğutulması

Edvin Çetegen, Ahmet Arısoy

Binalarda ısıl sistemler için kullanılan fosil tabanlı yakıtların daha az tüketilmesiyle, hem bu değerli yakıtların korunması, hem de yanma sonucunda oluşan hava kirliliğinin minimum düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada çözüm olarak, doğal soğutma büyük bir potansiyele sahiptir. Söz konusu amaç doğrultusunda birinci grup önlemler binalardaki ısı kazançlarının azaltılmasını içerir. Pencere tipleri, bina yönlendirmesi, pencere yüzey alanları, duvarların konstrüksiyon tipleri, binanın ısıl ataleti ve gölgelendirme bu ısıl kazançları etkileyen başlıca faktörler olarak sıralanabilir. İkinci etkin önlem ise, gece rüzgar kuvvetlerinden faydalanarak yapılan doğal soğutmadır. Doğal soğutmanın binalar üzerindeki ısıl etkisini inceleyebilmek için bir bilgisayar programı ile binanın ısıl simülasyonunun oluşturulması gereklidir. Bu gereksinimi karşılamak için tarafımızdan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Geliştirilen program kullanılarak çeşitli tipte binalar için saatlere göre değişen iç ortam sıcaklıkları hesaplanmıştır. Yukarıda bahsedilen faktörler birer parametre olarak göz önüne alınıp, binalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Önlem alınmamış ve doğal soğutmadan yararlanmayan, sıradan bir bina ve tipik bir yaz günü için iç ortam sıcaklığı 33 ºC ‘ye kadar ulaşmaktadır. Halbuki doğal soğutma önlemlerinin alınması durumunda bu sıcaklığın 25 ºC civarına kadar inebileceği hesaplanmıştır.