Jeotermal Proje Geliştirme

Jeotermal Proje Geliştirme

Macit Toksoy, Murat Günaydın, Umran Serpen

Ülkemizdeki jeotermal bölge ısıtma sistemlerine ait uygulamalar, proje safhasından işletme sürecine kadar, çok kurumla ilişkileri gerektiren ancak, teknik ve idari standardları ve ülke kodları belirlenmemiş, büyük projelerdir. Bu boşlukta bir kanunla esaslarının belirlenmesi beklenirken, bir konutluk ölçekten binlerce konutluk ölçeğe kadar ısıtma sistemleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu çalışmada jeotermal enerjili bölge ısıtma sistemlerinin ne denli yoğun, karmaşık, disiplinlerarası ve teknolojik alt ve üst yapı gerektiren projeler olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, özellikle bölge ısıtma sistemlerinin çok karar merkezli, maliyeti yüksek, tekrarlanabilir olmayan, sürekli izlenen, toplumun büyük bir kesimini sosyal, ekonomik ve çevresel olarak etkileyen projeler olması nedeniyle, önce proje ve proje yönetimi üzerinde durulmuş, modern proje yönetim tekniklerinin öğeleriyle jeotermal projelerin geliştirilmesinin idari ve teknik yapısı sunulmuştur.