Difüzyon Tekniği Açısından Ortadan Isı Yalıtımlı Dış Duvarlar

Difüzyon Tekniği Açısından Ortadan Isı Yalıtımlı Dış Duvarlar

Asiye Pehlevan

Havalandırmalı çift kabuk dış duvarlar, özellikle rüzgar ve yağmurca zengin Almanya, Danimarka, İngiltere ve Belçika’ da yalın duvarların yağmur tutma işlevinin yeterli olmaması nedeni ile geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Yetmişli yıllarda gündeme gelen enerji kriziyle birlikte, artık yalnız enerji üretiminin değil, enerji tüketiminde savurganlığın bilinçli olarak kaldırılması için enerji tasarruf eden yapılara ve dolayısıyla, ısı kayıplarını azaltan yapı elemanlarına yönelik araştırmalar başlamıştır. Bu amaçla, önceleri yalnız hava boşluklu olarak kullanılan, dış kabuğu her türden masif yapı malzemeleri ile oluşturulan çift kabuk dış duvarlara, ısı geçirgenlik direncini arttırmak için bir ısı yalıtım tabakası da ilave edilmiş ve böylece ”ortadan ısı yalıtımlı dış duvar” kavramı doğmuştur.

Ortadan ısı yalıtımlı çift kabuk dış duvarlar iki farklı şekilde uygulanmaktadır: Birbirinden; düşey hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan bir dış duvar sistemi (havalandırmalı – soğuk) ve hava boşluğu içermeyen, iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan bir dış duvar sistemi (havalandırmasız – sıcak). Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmalı çift kabuk dış duvar, belirli koşullar yerine getirildiğinde, difüzyon tekniği açısından sorunsuz bir konstrüksiyondur. Yapım tekniği kolaylığı ve bazı avantajları bulunan ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarların, difüzyon tekniği açısından bazı dezavantajları vardır. Çünkü, kullanılacak malzemelere bağlı olarak duvarın ısıl ve nemsel davranışı büyük değişiklikler gösterir. Bu değişiklikler, dış iklim koşullarının ağırlığı oranında daha da büyür. Bu sistemde, yeterli performans uygun malzeme seçimi ile birlikte bir dizi önlem alınarak sağlanabilir.

Bu bildiride; iç ve dış kabuk ve ısı yalıtım tabakası çeşitli yapı malzemelerinden oluşturulan ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız dış duvar seçeneklerinin, Türkiye’ nin iklimsel koşullarında ısıl ve nemsel davranışlarını ortaya koyarak, en uygun duvar konstrüksiyonunu seçmek ve alınması gereken önlemleri göstermek amaçlanmaktadır.