Jeotermal Bölge Isıtması Dağıtım Sistemlerinin Genel Esasları

Jeotermal Bölge Isıtması Dağıtım Sistemlerinin Genel Esasları

Serhan Küçüka

Jeotermal bölge ısıtması dağıtım sistemlerinin tanıtımı yapılarak, yatırım ve işletme aşamasında gözönüne alınması gereken seçenekler belirtildi. Açık ve kapalı dağıtım devrelerinin ve bina içi kontrol sistemlerinin, jeotermal akışkanın kullanılabilirliğine olan etkileri tartışılmış ve sonuç olarak, işletme aşamasında bazı önlemlerin alınması ile mevcut sistemlerden daha üst kapasitelerde yararlanmanın olanaklı olduğu gösterilmiştir.