Radyant Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi

Radyant Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi

C. Ziya Tiryaki

Isıtma sistemlerindeki tüm gelişmeler günümüzde tasarruf kelimesinde odaklanmıştır. Enerjinin her zerresi kayıp olmadan kullanıcının konforuna en ucuz şekilde sunmak için yeni teknolojiler üretilmekte veya geliştirilmektedir. Bunlardan biri de ışıma ile yapılan ısıtmadır.

Yüksek ve büyük hacimli mekanlarda konveksiyon ile yapılan ısıtmanın etkisiz kalması veya yüksek enerji maliyetlerine neden olması, ışıma ısıtma sistemleri teknolojileri gelişmesini ve yaygın olarak kullanımını sağlamıştır.

Işıma (radyant) ısıtma güneş doğası ile aynı fenomene sahiptir. Enerji merkezinden ışınım şekliyle çıktıktan sonra düştüğü yüzeyi (Çalışanları veya bina tabanını) ısıtır. Böylece -konveksiyonlu ısıtmanın aksine- yüksek binaların tabanı ve çalışanları ısınırken tavan veya çatı bölümü gereksiz yere ısınmaz. Uygun cihaz kullanımıyla konforla birlikte %80 tasarruf sağladığı yapılan ölçümlerle tespit edilmiştir.

Uygun cihazın seçimi ve projelendirilebilmesi için temel kavramların yanı sıra sistem parametrelerinin bilinmesi gerekmektedir.

ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan ışıma ısıtma sisteminin fiziksel temel fenomenleri, cihaz seçim ve montaj kriterleri gibi projelendirilme de izlenecek yolu, tesisatçı, projeci mühendislerin yanısıra fabrikaların ısı veya planlama mühendislerine gösterebileceği nitelikte konuyla ilgili temel olabilecek özet bilgiler sunulmuştur.