Endüstriyel Proseslerde Enerji Geri Kazanımında Isı Pompalarının Kullanımı

Endüstriyel Proseslerde Enerji Geri Kazanımında Isı Pompalarının Kullanımı

Ali Güngör, Esra Kurtuluş, Özay Akdemir

Günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulan ısı pompalarının endüstriyel ısı geri kazanımında kullanılması, uygulama tipleri verilmiştir. Kapalı çevrim ısı pompası uygulamaları, hava-hava, hava-su, su-su sistemleri olarak ele alınmıştır. Isı pompalarının açık çevrim ve yarı açık çevrim uygulandığı sistemler üzerinde durulmuştur. Isı geri kazanımı tasarım kuralları verilmiştir. Uygulamalı ısı geri kazanım sistemleri ise, atık ısı geri kazanımı, su çevrimli ısı pompası sistemleri ve dengelenmiş ısı geri kazanımı sistemleri şeklinde başlıklar halinde incelenmiştir.