Jeotermal Enerjili Bölge Isıtma Sistemlerinin Fizibilitesi

Jeotermal Enerjili Bölge Isıtma Sistemlerinin Fizibilitesi

Umran Serpen

Bu çalışmada; bölge ısıtma sistemlerinin fizibilitesinin gerçekleştirilmesini sağlayan kaynak, üretim sistemi ve finans-idare ile ilgili üç ana öğenin önemi üzerinde durulduktan sonra, bunlar arasındaki ilişki anlatılmaktadır.

Özellikle Türkiye’de bu tür sistemlerin fizibilitesinde, ilk öğenin tamamen ihmal edildiği vurgulanarak, bunun olumsuz sonuçları anlatılmakta ve yaratacağı tehlikelere işaret edilmektedir. Bu eksikliği tamamlayabilmek için, jeotermal projelerin ön fizibilite ve fizibilite aşamaları tanıtılmaktadır. Finansal ve idari konularla ilgili olarak sermaye maliyetleri, nakit akışları, beklenen faiz oranları ve risk değerlendirmesi, yatırım vergi kredileri, sabit harcamalar için vergi düşümü, kaynak tükenme teşviki, devlet hakkı, yük faktörü ve ünitenin ömrü, işletme ve bakım masrafları ile çevre ve kurumsal yönetmelikler ele alınmakta ve sonuçlar verilmektedir.