Klima Santral Kasetlerinin Isıl Özellikleri

Klima Santral Kasetlerinin Isıl Özellikleri

Erkut Beşer, Moghtada Mobedi, Dilek Kumlutaş

Bu makalede, klima santral kaseti termal açıdan incelenmiştir. Santral kasetlerinin seçiminde, dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiş, yanlış kaset seçiminde karşılaşılan problemler üzerinde durulmuştur. Isıl açıdan ideal kaset tanımı yapılmış ve bu doğrultuda geliştirilen ısı köprüsüz klima santral kasetleri ele alınmıştır. Isı köprüsüz klima santral kasetlerinin, gerek enerji tasarrufu açısından gerek yüzeydeki yoğuşmanın önlenmesi açısından, yapısal olarak nasıl olması gerektiği konusunda detaylı bilgi verilmiştir. Kullanılan panellerde, izolasyon kalınlığının, panelin toplam ısı transferi katsayısı üzerine olan etkisi incelenmiştir. Örnek olarak ısı köprüsüz bir klima santral kasetinin panelindeki sıcaklık dağılımı, sonlu elemanlar yöntemi ile çalışan ANSYS programıyla elde edilmiştir. Ayrıca, Thermograph yöntemiyle de kasetin üst yüzeyine ait sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Santral kaseti ile ilgili geliştirilen EN 1886 standardında belirtilen klima santral kasetlerinin sınıfları hakkında bilgi verilmiştir.