Jeotermal Enerji Bölge Isıtma Sistemlerinde İşletme: Balçova Örneği

Jeotermal Enerji Bölge Isıtma Sistemlerinde İşletme: Balçova Örneği

Macit Toksoy, Fasih Kutluay, Cihan Çanakçı

Jeotermal enerji bölge ısıtma sistemleri, büyüklüğüne bağlı olmakla beraber genel olarak yatırım maliyetlerinin yanında işletme maliyetleri de büyük olan sistemlerdir. Binlerce konutun, işyerinin ve hizmet binalarının ısıl konforunu ve sıcak su gereksinimini karşılayan bu sistemlerin işletme fonksiyonları, projelerin tasarım aşamasında ele alınmalı, işletme dokümantasyonu eksiksiz geliştirilmeli, enerji tüketim tahminleri projelendirme ile birlikte yapılmalıdır. Bu dokümantasyona göre sistem test ve ayarlardan geçirildikten sonra işletmeye alınmalı, işletmenin ilk karakteristiklerinin sistemin tüm ömrü boyunca korunup korunmadığı çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Bu çalışmada işletme ve bakım süreçlerinin didaktik bir incelemesi yerine, önce kısaca işletme dokümantasyon üzerinde durulmuş, daha sonra da Balçova Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi göz önüne alınarak, işletme maliyetleri ve bunların su kayıpları, pompa seçimleri, hidrolik dengeleme ve otomasyon ile ilişkilerinin değerlendirilmesi verilmiştir.