Endüstride Oluşan Duman ve Tozların Kaynağından Emilmesi Teknikleri

Endüstride Oluşan Duman ve Tozların Kaynağından Emilmesi Teknikleri

Ahmet Hayri Gökşin, Aurel Stan

Endüstride üretimin çeşitli aşamalarında açığa çıkan toz, duman ve gazların, insan sağlığına zarar vermemesi için çalışma ortamından uzaklaştırılması gerekir. Ancak bu uzaklaştırma, klasik havalandırma yoluyla yapıldığında, hem verimli sonuç alınamamakta, hem de çalışanların bu kötü havayı solumalarına engel olunamamaktadır. Bildirinin giriş bölümünde, çalışma ortamlarında açığa çıkan toz, duman, gaz gibi havayı kirleticilerin ve bunun dışında çalışma ortamında oluşan, insan sağlığını olumsuz etkileyerek meslek hastalığına yol açabilecek diğer etkenlerden bahsedilerek bunların kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması için yöneticilerin uygulaması gereken yöntemler açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, toz, duman ve gazın kaynağında yakalanması teknikleri üzerinde durulmuştur.