Modern Yoğuşmalı Kazanlarda Kullanılan Yanma Kontrol Sistemleri

Modern Yoğuşmalı Kazanlarda Kullanılan Yanma Kontrol Sistemleri

Hasan Eral

Enerjinin daha zor temini ve fiyatlarındaki artış, daha temiz bir çevre gereksinimi için kamudan gelen sosyal talep diğer enerji transferi sağlayan cihazlar gibi ısıtma cihazlarında da yeni kavramların ortaya çıkmasını sağladı. Bu konuda gittikçe önem kazanan yeni bir yakma tekniği, ön karışımlı brülörleri ve atık gazın içerisindeki su buharının yoğunlaşma gizli ısısını kullanarak ilave verim artışı sağlayan yoğuşmalı kazanlar özellikle Kuzey Avrupa’da standart hale gelmektedirler. Bildiride bu tekniklerin açıklaması yer almaktadır.