Sıhhi Tesisat Tekonolojisi: Geri Akış Önleme

Sıhhi Tesisat Tekonolojisi: Geri Akış Önleme

Ömer Kantaroğlu

Bu makalede, temiz su tesisatına her türlü kirli su karışmasına yol açan bağlantılardan gerçekleşen Geri Akışın ne olduğu, nedenleri, geçmişte yaşanmış ve kayıtlara geçmiş olaylar anlatılmıştır. Temiz su tesisatının her tür kirlenmeden korunması için hangi uygulamalarda hangi cihazların kullanılması gerektiği, cihazların koruma özellikleri ve kısa tanımları da sunularak okuyucunun geri akış önleme hakkında yeterli temel bilgiye sahip olması hedeflenmiştir.