Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Otomatik Kontrol

Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Otomatik Kontrol

A. Caner Şener, Gülden G. Günerhan

Pek çok konutu içeren bölgesel ısıtma sistemlerinin manual kontrolu oldukça zordur. Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde kuyulardan başlayarak son kullanıcıya kadar sistemin bir bütün olarak ele alınıp kontrolunun gerçekleştirilmesi gerekir. Bu, jeotermal akışkanın enerjisinin optimum kullanımına ve sistemin tüm parametrelerinin sürekli gözlemlenebilmesine olanak vererek daha emniyetli ve daha ekonomik bir kullanım sağlar.

Otomatik kontrol sistemi ve ölçülen verilerin depolanması, sistemin ve jeotermal sahanın sürekli gözlemlenmesi ile gerekli olduğunda hızlı müdahale ve saha yönetimine de olanak tanır. Önemli bir başka faktör ise daha az insan gücüne ihtiyaç duyulmasıdır. Otomatik kontrol sistemi tarafından toplanan sinyaller, alarmlar bir merkeze iletilerek gerekli olduğunda müdahale etmek üzere sadece burada eleman istihdam edilmesine olanak verir.

Kontrol sistemi, istenen çıktıyı verecek şekilde sistemin ölçülen değişkenlere bağlı olarak başlatılması, durdurulması ya da düzenlenmesini sağlar. Bu sistem, PLC (programmable logic controller) mikrokontrollara dayanan, ve bu kontrol sistemi ile verinin değerlendirilip depolandığı bilgisayarı kullanacak kişi arasında arayüzey oluşturacak, veri alıp depolama, sisteme komut gönderme işlevlerini yerine getirecek bir software’dan oluşur. Bunlardan yaygın olarak kullanılan veri toplama ve kontrol sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)’dır.