Mekanik Tesisatın Sismik Korunması

Mekanik Tesisatın Sismik Korunması

Ahmet Arısoy

Bu seminer notunda mekanik tesisatın deprem koruması verilmektedir. Öncelikle deprem ve geçerli olan kuvvetler tanımlanmaktadır. Kısaca deprem kuvvetlerinin hesabından sonra kullanılan elemanlar ve bunların seçim esasları anlatılmıştır. Tipik cihazlar olarak, yere monte edilen cihazlar ele alınmıştır. Beton kaideler verilmiş, ayrıca kolon boruları, asılı boru ve kanallar, sprinkler boruları deprem bağlaması anlatılmıştır. Son kısımda da doğal gaz tesisatı üzerinde durulmuştur.