İklimlendirme Sistemlerinin ve İklim Şartlarının Ofis Binaları Enerji İhtiyacı Üzerindeki Etkisi

İklimlendirme Sistemlerinin ve İklim Şartlarının Ofis Binaları Enerji İhtiyacı Üzerindeki Etkisi

Nurdil Eskin

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin gerek ilk yatırım maliyetlerinin ve daha sonra da işletme esnasındaki enerji ihtiyacının ve yakacak sarfiyatının bir binanın enerji ihtiyaçları üzerinde doğrudan ve çevre üzerinde ise dolaylı bir etkisi vardır. Bu çalışmada hazırlanan bir bilgisayar programı vasıtasıyla farklı iklim bölgelerinde bulunan ofis binalarının yıllık enerji ihtiyaçları değişken ve sabit hava debili sistemler esas alınarak karşılaştırılmaktadır. Çalışmada ofis binaları ele alınmış, binaların Türkiye iklim bölgelerine göre beş farklı şehirde olduğu kabul edilmiştir. Sonuçlar DDS sistemlerinin yeni binalarda ve eski binalara olan yeni iklimlendirme sistemi tesisinde gözönüne alınması gerektiğini göstermektedir.