Elektronik Sektöründeki Gelişmelerin Klima Sistemlerine Etkileri

Elektronik Sektöründeki Gelişmelerin Klima Sistemlerine Etkileri

Ümit Çallı

Soğutma çevrimi, ısıtma sistemleri ve şartlandırıcılar klima sistemlerini oluşturmaktadır. 1990’lı yıllara kadar klima sistemlerinin tasarımında ve çalıştırılmasında elektriksel mantık devreleri kullanılagelmiştir. Soğutma çevriminde uzun borulama mesafeleri, defrost, limit şartları v.b. açısından yaşanan problemler esnek tasarımların yapılabilmesini engellemiştir. Yine şartlandırıcıların (klima santrali, fan-coil, aperey v.b.) konfor şartlarını sağlayabilmesi basit mantık devreleri ile yada sınırlı otomasyon devreleri ile aşılabilmekteydi. 1990’lı yıllardan sonra sanayi tipi işlemcilerin geliştirilmesi ve yaygınlaşması ekonomik açıdan klima sistemlerinde kullanılabilir hale gelmelerine neden olmuştur. Mikroişlemciler ve bilgi depolama birimleri yardımıyla günümüzde klima sistemlerinin pek çok elemanında karmaşık tasarımları yapmak, izlemek ve karar mekanizmaları kurmak kolaylaşmıştır. Bu yazıda soğutma çevrimlerinde mikroişlemciler yardımıyla oluşturulabilinen, defrost mekanizmaları, limit şartlarını genişleten mekanizmalar, koruma mekanizmaları, performans artırıcı mekanizmalar, konfor şartlarını iyileştiren mekanizmalar, çalışma bilgilerinin kayıt ve inceleme mekanizmaları ve alınan kayıtların değerlendirilerek önceden teşhis yöntemiyle olası arızaların nasıl önüne geçilebileceği gibi konulara yer verilmiştir