Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları: Enerji Denkliği ve Enerji Tasarrufu Etüdü

Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları: Enerji Denkliği ve Enerji Tasarrufu Etüdü

Arif Hepbaşlı, Hüseyin Günerhan, Koray Ülgen

Enerji verimliliği açısından; peşin para olarak adlandırılabilen enerji, modern sanayi toplumunun bir payandasıdır. Genel anlamda, toplam kalite felsefesini oluşturan PUKÖ (Planla, Uygulama, Kontrol Et ve Önlem Al-Düzelt) çevriminin tekrarına dayanan mantıklı ve etkin bir şekilde belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan tüm etkinlikleri içeren enerji yönetimi, çevresel çözümün anahtarıdır. Bir bakıma, hangi enerji kaynağını kullanırsak kullanalım, olmazsa olmaz, enerji verimliliği ve buna giden etkin yol; enerji yönetimidir. Bu çalışmanın ana yapısını oluşturan; enerji tasarrufu etüdü (enerji auditi) ve uygulamasında önemli bir ara kesiti olan, enerji denkliğinin yapılmasında ülkemizde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Enerji taraması (incelemesi), enerji analizi veya enerji değerlendirilmesi olarak da adlandırılan enerji tasarrufu etüdü, enerji tüketen sistem veya tesisin derinliğine incelenmesidir. Isı yönetim sisteminin kalbi olan ısı denkliği terimi, enerjinin korunumu yasasının (Termodinamiğin Birinci Yasası) donanıma uygulanmasıyla, donanıma verilen ısının nerede ve hangi şekilde dağıldığını belirlemeği ifade eder. Isı denkliği; normal sabit çalışma koşullarında (denge şartlarında) bir sisteme verilen enerji (sistemde tüketilen enerji) miktarı ile, sistemden çıkan enerji miktarı arasında bir denklik kurulması demektir. Isı denkliğinin amacı; sisteme giren ve çıkan enerjiyi açıkça belirlemek ve donanımın rasyonel işletilmesi için mevcut veriyi elde etmektir. Bunun yanı sıra, ısı denkliği, bir ısıl donanımın planlanmasında, donanımın ısıl verimini ve tükettiği yakıtı hassas olarak tahmin etmek için uygulanır.