Armatürde Standartlar ve Garanti Uygulaması

Armatürde Standartlar ve Garanti Uygulaması

Ahmet Coşan

Bu bildiride armatür sektörü ile ilgili Türk standartları ele alınmış, standartların durumu, güncelleştirilmesi ve AB’ye giriş sürecinde standart entegrasyonunda yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Mevcut standartlar ile AB standartları arasındaki farklılıklar ve bunların sektöre olan etkileri belirtilmiştir. Ayrıca 4077 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun içerisinde armatürlerle ilgili olarak yer alan maddeler incelenmiştir.