Yapı Elemanlarının Isıl Aktive Edilmesinin Klima Sürecine Uygulanması

Yapı Elemanlarının Isıl Aktive Edilmesinin Klima Sürecine Uygulanması

Ahmet Can

Yapı elemanlarının ısıl aktive edilmesi, özellikle klima tekniği ile ilgili uygulamalarda; sisteme ait tasarımların ve üretilen elemanların ispatladığı gibi, hızla genişlemektedir. Konu ile ilgili bilgi alt yapısı eksikliği, bir çok talebi karşılayamamakta ve hatalı kuralları kullanma zorunda bırakmaktadır. Bu sebeple burada, konunun temel esasları ile ilgili objektif bilgi sunulması amaçlanmaktadır.

Yapı elemanlarının ısıl aktive edilmesinin en çok tanınan uygulaması tabandan ısıtmadır, burada ele alınmayacaktır. Bu çalışmada, ısı depolayıcı olarak çalışan klima elemanlarına ait bölümlerin fonksiyonunu doğrudan yapı elemanlarının aldığı sistemler incelenecektir. Esas olarak, yapı elemanı aktivasyonunda pasif bir sistem söz konusudur. Yapı elemanları, pozitif yada negatif ısı akımı ile yüklenerek aktif işletilebilir. Hacmin soğutulması için yapı elemanının hacim içinden ısı yükü alması, tamamen pasif gerçekleşmektedir.

Yapı elemanı aktivasyonunun uygulanmasına ait esas gerekçe, çevre enerjisinin kullanılması ve elektrik enerjisi tüketiminden vazgeçilmesidir. Bu yönteme göre doğal yer altı suyu, deniz suyu, vb. soğutma ve hacim kliması uygulamalarında doğrudan kullanılabilir. Bu uygulama ile çok önemli iki avantaj elde edilir:
1. klima yada soğutma sürecinden önce suyun soğutulmasına ihtiyaç yoktur,
2. doğal yeraltı suyu kolayca ve ucuz şekilde temin edilebilir, tekrar alındığı yere verilerek sıcaklık stabilize edilir.

Klima yada soğutma yapılacak ortamdan ısının alınması, hacmin tavanına veya duvarlarına yerleştirilen modüler soğutma gruplarına ait kapılar boruları içinde dolaştırılan su ile gerçekleştirilmektedir. Burada, ısı geçişi ağırlıklı olarak, ışınım, taşınım ve iletim ile olmaktadır. Hacim sıcaklığına yakın değerlerde düşük yüzey sıcaklığında ışınımın etkisi oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, bu tür bir sistemin termodinamik analizi yapılarak, kapılar borular için ve bunlardan oluşacak modüler yüzeyin boyutları, suyun borulardaki akış hızı, giriş çıkış sıcaklıları, birim yüzeyin depoladığı soğutma gücü gibi tasarıma ait bilgiler sunulmaktadır.