teskon2023

BİLDİRİLER


Küresel Salgın ve Mekanik Tesisat Sempozyumu

Pandemi İle Mücadelerde Hastanelerde Klima ve Havalandırma Tesisatında Alınacak Önlemler
Mustafa Bilge, Tevfik Peker, M. Zeki Yılmazoğlu


Duvar Tipi Klimaların Enfekte Damlacık Dağılımına Etkisi
Bahadır Erman Yüce


Et Kombinalarında Pandemi Kuralları ve İklimlendirme Sistemlerinde Alınması Gereken Önlemler
Esma Sarıaslan Divrikli


COVİD-19 Salgını Döneminde Mevcut Binalarda İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakımı Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler
Bilal Çetinkaya, Levent Bağan, Mükremin İlhan, M. Serdar Ulu


Binalarda Commissioning Uygulamaları ve Faydaları Semineri


Yapı Kabuğu BİD – YKBİD
Azemet Candemir


Yeni Binalarda MEP Sistemleri BİD (Commissioning) Süreci
Emre Özmen


İç Hava Kalitesi Sempozyumu

Şehirlerarası Otobüslerde Menfez Konumlarının Kabin İçi Hava Dağılımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Alper Mete Genç, İbrahim Atmaca, Ziya Haktan Karadeniz


Mekanik Havalandırmalı Sınıflarda Havalandırma Debisinin İç Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Nur Çobanoğlu, Çağrı Şahin, Ziya Haktan Karadeniz, Sait Cemil Sofuoğlu, Aysun Sofuoğlu


Bir Ofis Ortamında Uzak UV-C (222 nm) ile Hava Dezenfeksiyonu: Sayısal Çalışma
Fatih Atcı, Orhan Aydın, Yunus Emre Çetin


Bir Kuaförün Farklı İşlem Uygulanan Ortamlarında Partikül Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Nurdan Özbey, Demet Arslanbaş


Camilerde İç Ortam Partikül Madde Seviyelerinin ve Dış Ortam İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Kaan Sarı, Müslüm Arıcı, Mihriban Civan, Ahmet Yüksel


Düşük Maliyetli ve Taşınabilir Partikül Madde (PM) Sensörlerinin Kalibrasyonu
Çağrı Şahin, Sait Cemil Sofuoğlu


COVID19 Pandemisi Kapsamında Tam Kapanma Döneminde Evlerin İç ve Dış Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşik Düzeyleri
Sibel Menteşe, Müge Aydın


Astımlı Okul Çağı Çocukların Evlerinde İç Ortam Mikrobial Kirleticilerin İncelenmesi
Afsoun Nikravan, Parisa Babaei, Gülen Güllü


Okul Çağı Çocukların Evlerinde Kalıcı Organik Kirletici Seviyelerinin Belirlenmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Parisa Babaei, Afsoun Nikravan, Gülen Güllü


İzmir’deki Okullarda İç Ortam Yer Tozu PBDE Düzeyleri
Özge Edebali, Mesut Genişoğlu, Aysun Sofuoğlu, Sait Cemil Sofuoğlu, Cafer Turgut


Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Semineri


ISKAV BIM Merkezi ve Danışmanlık Faaliyetleri
Gökhan Ünlü


BIM Platformu ve Dijital Kütüphaleler
Serkan Elibollar


BIM ve Dijital İkiz
Tanju Kılınçarslan


Yangın ve Can Güvenliğine Yönelik Tesis Edilen Sistemlerin Çalışma Sürekliliğini Sağlayacak Periyodik Kontrol, Test ve Bakım Süreçlerinin Yönetimi Semineri


Sulu Söndürme Sistemlerinin Periyodik Kontrol, Test ve Bakımı
Özlem Güneç


Yangın Algılama ve Uyarı Sistemlerinin Periyodik Kontrol, Test ve Bakım Prosedürleri
Volkan Aktaş


Duman Kontrol Sistemlerinin Periodik Kontrol, Test ve Bakım Prosedürleri
Gökhan Balık


Yangın Korunum Sistemlerinde Akıllı Bakım Yönetimi – Veri Analizi ve Kestirimci Bakım
Duhan Portakal


Enerji Depolama Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşım Semineri


Endüstride Güneş Enerjisi Uygulamaları İçin Yüksek Sıcaklıkta Termal Enerji Depolama
Burcu Koçak, Halime Paksoy


Yeraltında Termal Enerji Depolama Yöntemleri, Türkiye ve Dünyada Mevcut Uygulamalar
Ayşegül Çetin, Halime Paksoy


Evsel Çözümlerde Fotovoltaik Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi ve Isıtma Sistemi Entegrasyonunda Enerji Depolamanın Önemi
Veli Özbek


Enerji ve Ulaştırma Sektörleri Dönüşümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü: Eğilimler, Fırsatlar ve Yenilikçi Uygulamalar
Hasan Aksoy


Temel Bilimler Sempozyumu


Düzlemsel Bir Kanal İçindeki Power-Law Akışkanın MHD Akış ve Isı Geçişi
Esra Yağcı, Orhan Aydın, Tülin Bali


Serpantin Tipi Bir Isı Değiştiricinin Isıl Performansının Analitik, Sayısal ve Deneysel İncelenmesi
Hamdi Selçuk Çelik, Bahadır Doğan, L. Berrin Erbay


Otomotiv Sektöründe Kullanılan S-Kanatlı Tipte Bir Eksenel Fanın Akış Simülasyonları ve Performans Testleri
Sinem Göker, Hakan Yaman, Utku Şentürk


Beraber Isı ve Güç Sistemlerinde Üretilen Isının Ekserji Akıllcı Değerlendirilme Seçenekleri
Birol Kılkış


Ekserji-Akılcı En Uygun Jeotermal Kuyu Derinliğini Çözümleme Modeli
Nil Özsancak, Birol Kılkış


Boru Hattı Parametre Değişimlerine Bağlı Seviye Kontrolünün Dinamiği ve Kararlılığı
Erol Uyar, Mücahid Candan


Gyroid Isı Eşanjörlerinin Akış ve Isı Transfer Karakteristiklerinin İncelenmesi
Alper Mete Genç, Ziya Haktan Karadeniz, Yusuf Yıldırım


Kelebek Vana Karakteristik Eğrilerinin Açık Kaynaklı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle Belirlenmesi
Tarcan Örnek, Erdem Kaya, Utku Şentürk


Yapay Alüminyum Köpük Isı Alıcısının Çarpan Jetle Isı Transferi ve Akış Karakteristiklerinin Sayısal Analizi
Beytullah İsmet Toprak, İsmail Solmaz, Yiğit Serkan Şahin


Karadeniz Bölgesindeki 114 İlçenin Isıtma Derece Saat Değeri Hesapları İçin Yeni Bir Yöntemin Araştırılması
Enes Kahraman, Mustafa Ertürk, Ali Keçebaş, Yusuf Çay


Isıtma Sistemleri Çalışma Sürelerinin Aylık ve Sezonluk Olarak İzmir İli İçin Araştırılması
Muhammed Hüseyin İlgin, Mustafa Ertürk


Nanoakışkan Kullanılan Güneş Kolektörlerinin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması
Fırat Kesen, Hüseyin Günerhan, Arif Hepbaşlı


Adana İklimi Koşullarında Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Amacıyla Vakum Borulu Toplaç ve Nanoakışkan Kullanılması Üzerine Bir Araştırma
Bülent Ayhan, Hasan Hüseyin Öztürk


Türkiye’de ORÇ Destekli Jeotermal Enerji Santrallerinde Kullanılan Organik Akışkanların Termodinamik Performanslarının Karşılaştırılması
Mehmet Aksoy, Ali Kahraman, Sadık Ata, Remzi Şahin


Jeotermal Enerji Destekli Kombine Bir Çevrim İle Güç, Hidrojen Ve Sıcak Su Üretiminin Tasarlanması Ve Termodinamik Performans Analizi
Fatih Yılmaz


Süreksiz Çalışan Endüstriyel Fırının Isıl Analizi
Barbaros Batur, M. Cem Çelik, Muammer Akgün


Mahal İçerisindeki Radyatör Yerleşimlerinin İçerideki Sıcaklık Dağılımına Etkisinin Nümerik Analiz İle İncelenmesi
Hande Ufat


Silindirik FDM Haznesinde Kanatçık Kullanımının Performans Analizi
Mehmet Furkan Koparan, Ömer Faruk Yılmaz, Ahmet Cumhur, Berkan Aktan, Oktay İnan, Ersin Alptekin


Isı Borusu Uygulamaları ve Son Gelişmeler
Fırat Özdemir, Özay Akdemir, Ali Güngör


Binalarda Enerji Performansı ve Sıfır Enerjili Binalar Sempozyumu


Karbonsuz Gelecek
Muammer Akgün, Barbaros Batur, Özlem Yurtsever, M. Cem Çelik


%100 Yenilenebilir Enerjili Kentler ve Hidrojen Ekonomisi
Birol Kılkış


Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliği İçin Öncelikli Sorunlar
A. Zerrin Yılmaz


Akıllı Evler
Seçil Kızanlık İskender


Birincil Enerji Kullanımı Sıfır Binaların Enerji Etkinliği İçin Değerlendirme
Ahmet Can


Net Sıfır-Enerjili Bina Mı Net-Sıfır Ekserjili Bina MI
Birol Kılkış


%100 Taze Havalı, Çevreci, Yeni-Nesil Klima Cihazlarının Ekserji-Tabanlı Tasarım ve Değerlendirme Modeli
Birol Kılkış, Metin Uğuz


Geleceğe Uyumlu İklimlendirme Sistemleri
Birol Yavuz


Isıl Yük Hesaplarında Türkiye İçin Yeni İklim Verileri
Hüseyin Bulgurcu, Necati Koçyiğit


Kentsel Geometrinin Konut Yerleşmelerinde Enerji ve Günışığı Performansına Etkisi: İstanbul Örneği
İdil Erdemir Kocagil, Gül Koçlar Oral


Yeşil Sertifikasyonlarında Yerlilik ve Küresel Kriz Duyarlığında TSE Güvenli-Yeşil Bina Belgelendirme Örneği
Birol Kılkış, Hasan Alpay Heperkan


Düşük Emisyonlu Yeşil Bina Tasarımı ve Hesaplanması: Ankara İli İçin Örnek Bir Çalışma
Halil İbrahim Çalık, Muammer Özgören


Enerji Etkin Yerleşme Dokusu Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
Gülten Manioğlu, Ş. Filiz Akşit, Eda Köse Murathan, Halime Firdevs Taşkın, Neşe Ganiç Sağlam


Avlulu Binalarda Çevresel Parametrelerin Dış Ortam Konfor Koşulu Bakımından Değerlendirilmesi
Eda Köse Murathan, Gülten Manioğlu


Isıtma Enerjisi Korunumunda Etkili Olan Tasarım Değişkenlerinin Değerlendirilmesi: Bolu Gülezler Konağı
Şule Filiz Akşit, Cansu Akfidan Metin


Bileşik Isı Güç Sistemi Olarak Bir Alışveriş Merkezinde Yakıt Pili Uygulaması
İbrahim Utku Başyazıcı, Özden Ağra


Yüksek Binalarda Enerji Geri Kazanımı İçin Ahrı Performans Sertifikalı Contalı Plakalı Eşanjör Kullanımı
İsmail Uzman, Can Kıraç Yurdakul


Akıllı Kontrol Vanalarının Mekanik Tesisatta Kullanımının Tesisat Ve Kontrol Sistemi Tasarım Ve Uygulamalarına Etkileri
Erdem Can Pamuklu, Artuğ Fenercioğlu, Büşra Yılmaz


Ege Bölgesinde Isı Pompalı Yerden Isıtma Sisteminin İncelenmesi
Batuğhan Rüştü Özçelik, Özay Akdemir, Arslan Çağlayan Gürel


Bir Yapının Doğalgazlı Kombi İle Yerden Isıtılması Uygulamasında Isıtma Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
Bilsay Pastakkaya


Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sistemlerin F-Grafik Yöntemi İle Analizi
Hourieh Bayramian, Hüseyin Günerhan, Deniz Yıldırım Yalçınkaya


Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Kamu Binalarının Enerji Etkin Dönüşümü
Esra Turan Tombak


Yeni Enerji Teknolojilerinin Binalarda Kullanımının Enerji Performansına Etkileri
Büşra Selenay Önal, Hasan Alpay Heperkan


Süreksiz Çalışan Isıl Sistemlerde Enerji Tasarrufunun Analizi
Barbaros Batur, M. Cem Çelik, Muammer Akgün


Farklı Tuğla Boşluğu Düzenlemlerinin Isıl Direnç Üzerine Etkisi
Furkan Erman Kan, Mehmet Emin Arıcı


İl Bazlı Optimum Hava Tabakası Kalınlığının Marmara Bölgesi İçin Araştırılması
Buse Çaçan, Mustafa Ertürk, Ahmet Aydın


Su Kaynakları Isı Pompaları İçin İnverter Kompresör Kullanımının Analitik Olarak İncelenmesi
Cansu Fındık, Dilek Kumlutaş, Utku Alp Yücekaya, Göknil Sönmez, Tunahan Akış, Özgün Özer


Sürdürülebilir Soğutma, Soğutma Sektörü Durum Raporu
Meral Mungan Arda, Selim Can Azizoğlu


Enerji Yoğun Sektörlerde Dekarbonizasyon
Barbaros Batur, Mustafa Cem Çelik, Özlem Yurtsever, Muammer Akgün


Isı Pompası Dış Ünitesi Eşanjörünün İstanbul Şartlarında Alternatif Gazlar İle Performansının İrdelenmesi
Gökhan Güngör, Jan Gabriyel Cur, Kami Çilingiryan


Veri Merkezi Klima Santrali Test Laboratuvarlarında Atık Isının Kullanımı Yöntemiyle Enerji Tasarrufu ve Karbon Ayak İzine Etkisi
Ahmet Murat Tunç, Nadide Asuman Yaraş


Hastaneler İçin Çevresel Sürdürülebiliğin Kriterleri; Enerji Verimliliği ve Yönetimi
M.Ziya Söğüt


Büyük Hastanelerde Mekanik Sistemlere Otomasyon Yönetim Sisteminin Entegresi İle Enerjinin Etkin Kullanımı Vaka Analizi
Ozan Serhat Yüce, Artuğ Fenercioğlu


Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması
Aslı Tarakcıoğlu Başeğmez, Galip Temir


Kurumsal Yapılarda Enerji Verimli Dönüşüm ve Okul Örneği: Mekanik Enerji Sistem Verimliliği ve Talep Yönetimi Proje Çözümü
M.Ziya Söğüt, Hamit Mutlu


Eğitim Yapılarında Enerji Verimli Isıtma Sistemi Dönüşümü; Örnek Çalışma Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Süleyman Orkun Demirpolat, Havva Demirpolat


Enerji Performans Simülasyonunun Doğrulama Süreci: Okul Binası Örneği
Gökçe Tomrukçu, Gizem Avgan, Hazal Kızıldağ, Ayşe Özlem Dal, Neşe Ganiç Sağlam, Ece Kalaycıoğlu Özdemir, Touraj Ashrafian


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekanik Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri
Önder Yılmaz


Kurumsal Yapıların Isı Talebi Yönetimi İçin Verimliliğe Bağlı Çevresel Sürdürülebilirlik Göstergeleri
M. Ziya Söğüt


Bina Enerji Performans Analizi; Simülasyon, Doğrulama ve Kalibrasyon Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
Ayşe Özlem Dal, Gökçe Tomrukçu, Hazal Kızıldağ, Gizem Avgan, Ece Kalaycıoğlu Özdemir, Neşe Ganiç Sağlam, Touraj Ashrafian


Enerji Etkin Çoklu Senaryolu Bina ve yerleşim Tasarımı İçin Parametrik Model Üretilmesi
Oğuzhan Koral, Gülten Manioğlu, Betül Demiröz Boz


Soğutma Teknolojileri Sempozyumu


GWP Değeri Düşük Soğutucu Akışkanlı, İç Isı Değiştiricili Soğutma Sisteminin Modellenmesi
Süleyman Şişman, Mehmet İpekoğlu, İ. Cem Parmaksızoğlu


R22 Gazına Alternatif Bir Soğutucu Gazın, Yeniden Dolum İşlemi İçin Araştırılması
Sadık Berk Zeybek, Miraç Kan


Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şırnak İli İklim Koşullarındaki Davranışının Teorik İncelenmesi
Erhan Kırtepe, Ali Güngör


Sebze ve Meyvelerin Hasat Sonrası Önsoğutulması Yöntemleri ve Hesaplama Prensipleri
Turan Erkan, Ali Güngör


Tahıl Silolarında Isı Yüklerinin Hesaplanması
Hüseyin Bulgurcu, Önder Şavkay


Meyve ve Sebze Soğuk Depo Yük Hesaplamalarındaki Belirsizlikler İçin Öneriler
Hüseyin Bulgurcu


Soğutma Uygulamalarında Net Sıfır Hedefi İçin Yetkin Teknik Personelin Önemi
Kadir İsa, Kıvanç Aslantaş, Hayati Can


Mahallerin Tavandan Soğutulmasına Etki Eden Parametrelerin deneysel İncelenmesi
Cüneyt Deniz Küheylan, Derya Burcu Özkan


Oda Soğutucularda Defrost Flap’in Defrost Esnasında Odaya Olan Isı Kazancına Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi
Harun Denizli, Mustafa Zabun


Gıda Üretim Tesisleri Ve Cihazlarının Hijyenik Tasarımı İle Yapımında Görev Alacak Mimarlar, Mühendisler Ve Tasarımcıların Çalıştığı Firmaların Gfsı JI/JII’ye Göre Belgelendirilmesi
Y. Onur Devres


Binalarda Titreşim, Ses ve Yangın Yalıtımı Semineri


TS 825 Yalıtım Standardının Güncellenme Çalışmaları
Timur Diz, Beyza Tanyol, Yiğit Kaan Aktaş


Yapılardaki Mekanik Sistemlerin Titreşim İzolasyonu
Günay Dürmüş


Mekanik Tesisat Ve Ekipmanların Sismik Koruma Sistemleri Hesaplamaları, Projelendirme Ve Uygulamaları
Volkan Dikmen


Binalarda Mekanik Tesisat Gürültüsü Kontrol Adımları
Mert Kavas


Mekanik Odalarda Ses Yalıtımı Ve Titreşim Kontrolü Uygulamaları
Volkan Dikmen


TSE Güvenli Ve Yeşil Bina Belgelendirme Sisteminin Deprem Bölgelerinde Değerlendirilmesi
Hasan Heperkan, Birol Kılkış


Bütünleşik Sistem Tasarımında Performans Modelleme Semineri


Otel Elektromekanik Tesisatında IoT [Internet of Things] Tabanlı BMS [Building Management Systems] Uygulama Esasları
Levent Yılmaz


Dijitalleşen İnşaat Sektörü ve ISO 19650 Standardı
Fulya Gökşen


Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Dijital Dönüşümün Yarattığı Fırsatlar
Gülsu Ulukavak Harputlugil


Madenlerde Havalandırma  Sistemleri Semineri


Kömür Yataklarındaki Metan Gazının (CBM) ve Fayların (Kırıkların) Jeofizik-Sismik Yöntemlerle Belirlenmesi
A.Uğur Gönülalan, Orhan Güreli


Türk Yeraltı Ocaklarında Değişmesi Gereken Bir Yaklaşım: Havalandırma
Kemal Barış


Kömür Madenleri İçin Havalandırma Sistem Tasarımı
Hüseyin Bulgurcu


Yeraltı Maden İşletmeciliğinde Havalandırma Sistemi
Ali Ozan Kılıçarslan, Ahmet Murat Tunç


Yer Altı Maden (Cebri) Havalandırma Otomasyon Sistemleri
Emre Özmen


Bacalar Semineri


Hermetik Baca Uygulamaları/Yanlış Uygulamalar/Kollektif ve Konsantrik Baca Sistemleri (LAS / CLV / 3CE )
Murat Coşkun, Mustafa Zekai Yallagöz


Endüstriyel Bacalar ve Standartları (H0 ve H1 SINIFI)
Hakan Gür


Endüstriyel Bacalarda Titreşim Kontrolü
Muammer Akgün


Bacalar ve Kontrol Standartları
Hakan Gür


Bilimsel Teknolojik Araştırma Oturumları


Binalarda Yangın Güvenliği ve Yangın Damperleri
Arda Savtak, Rasim Tokgöz, Seçkin Tuncer Erdoğmuş


Ameliyat Salonlarındaki Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi
Ali Polat


Fotovoltaik Panellerin Faz Değiştiren Madde Destekli Isı Alıcısıyla Soğutulması
Oğuz Kaan Yağcı, Orhan Aydın, Mete Avcı, Burak Markal


Yerleşme Tasarımında Arazi Kullanım Oranı ve Malzeme Seçiminin Yüzeysel Akış Miktarına Etkisi
Halime Firdevs Taşkın, Gülten Manioğlu


Tekstil Fabrikalarında Atık Isının Termoelektrik Jeneratör Sistemiyle Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesinin Araştırılması
Ömer Faruk Demirbaş, Mustafa Ali Ergün Ertürk


Hava Soğutmalı Yağ Soğutucu Isı Eşanjöründe Kullanılan Burgulu ve Tel Türbülatörlerin Ürün Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Mustafa Zabun, Harun Denizli


Yeni “Y” Kanat Modelinin Isı Transferi Performansının Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Oğuz Kılıç, Ferhatcan Baş, Hüseyin Onbaşıoğlu