Yeşil Bina Uygulamalarında Gizli Isı Depolama Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yeşil Bina Uygulamalarında Gizli Isı Depolama Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Zafer Utlu, Devrim Aydın, Olcay Kıncay

Yeşil bina uygulamalarında en yüksek enerji yükü, binanın konfor şartlarını sağlamak amaçlı ısıtılması ve soğutulması için harcanmaktadır. Bu çalışmada; İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davut paşa Yerleşkesinde bulunan Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nin güneş kollektörleri ile ısıtılmasında ısıl enerji depolamanın kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda güneş enerjisi ve toprak kaynaklı ısı pompalarının yeşil binalarda ısıtma amaçlı kullanımı sırasında, ısıl depolama sistemlerinin gerekliliği de incelenmiştir. Bu yolla ısı depolamada kullanılan farklı yöntemler araştırılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Faz değiştiren maddenin gizli ısısından faydalanılarak oluşturulan gizli ısı depolarının verimliliği incelenerek güneş panelleri, toprak kaynaklı ısı pompası ve faz değiştiren madde olarak parafin kullanılan gizli ısı deposu ile çalışan bir ısıtma sisteminin termodinamik analizleri yapılmıştır.

Çalışmada değişken toprak sıcaklıkları ve güneş ışınımı miktarına göre ısıl depoda enerji depolama miktarının değişimi analiz edilmiştir. Altı aylık ısıtma sezonunda toprak kaynaklı ısı pompasının kullanımının da kompresördeki enerji tüketiminin özellikle kış döneminde önemli bir artış göstereceği analiz edilmiş, bundan dolayı düşük enerji tüketimiyle ısı pompasından faydalanabilirlik süresinin kısa olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmada topraktan fazla enerji çekmemek amacıyla kollektörlerden enerji eldesinin zamana bağlı değerlendirmesi yapılmıştır. Bu yolla ele alınan mahalde saatlik enerji talebinin karşılanma oranları ele alınmıştır.