teskon2003

BİLDİRİLER


Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Hidrolik Dengelenmesi
Fikri Akyurt


Yarı Sert Kauçuk Hortumlu Yangın Dolaplarında Yük Kayıplarının Analizi
Kazım Beceren, Levent Kavurmacıoğlu


Su Darbesi Projelendirme Hatları
Levent Kavurmacıoğlu, Haluk Karadoğan


Mekanik Tesisatta Ekonomik Analiz
Mustafa Özdemir, İ. Cem Parmaksızoğlu


Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi ve Uygulama Önerileri
Rüknettin Küçükçalı


Soğuk Depoculukta Alışılagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doğrular ve Kalite
Bahar Bayboz, Enver Yalçın, Sabri Savaş


Bitki Çimlendirme Soğuk Odaları
Enver Yalçın, Bahar Bayboz, Sabri Savaş


Soğuk Muhafazada Nem Kontrolü
Ömer Üçüncü


Soğuk Hat Yalıtımında Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Ali Türker


Plastik Atık Su Borularında Ses İzolasyonu Tekniğinde Yeni Gelişmeler
Muhsin Doğan


Isı Geri Kazanım Eşanjörlerinin Kullanım Opsiyonları
A. Müjdat Şahan


Isıtılan Yüzme Havuzlarında Isıtma Yükü Hesabı ve Isıtıcı Seçimi
Cüneyt Özyaman


Temiz ve Steril Üretim Alanları Planlama Kriterleri
H. Metin Kenter


Ameliyathanelerde Hijyenik Klima Tesisatı
K. Oktay Güven


Hijyen ve İç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği
Meftun Gürdallar


Doğal Duman Tahliyesinde Optimum Havalandırma Açıklığının Sayısal Yöntemle Belirlenmesi
Gökhan Balık, Kazım Beceren, Abdurrahman Kılıç


Yeraltı Toplu Taşıma Sistemlerinde Acil Durum Havalandırması
O. Cahit Eralp, Eren Musluoğlu


Isıtma Sektöründe Yeni Teknolojiler ve Gelecek
Rüknettin Küçükçalı


Su – Toprak Kaynaklı Isı Pompaları
Veli Doğan


İzmir İçme Suyu Sistemi Kaçak Azaltma Pilot Çalışması
Alev Kabakçı, Haluk Karadoğan


Çatılardaki Yağmur Sularının Negatif Basınç Sistemi ile Drenajı ve Hesaplama Yöntemleri
T. Fikret Gençgel


Pompalarda Enerji Verimliliği
A. Özden Ertöz


Yüksek Bloklarda Tesisat
Rüknettin Küçükçalı


Bir Soğu Deposunun Ekonomik Analizi
Tahsin Başaran, Aytunç Erek


Havalandırma Kanallarında Meydana Gelen Kaçak Miktarının Tesbit Edilmesi ve Bunu Önlemeye Yönelik Uygulamalar
Çiğdem Aydın, Sinan Aktakka, Kirami Kılınç, Barış Özerdem


Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri
İbrahim Biner


Çates Kondens Atık Isısından Konut Isıtılmasında Yararlanılması
Mustafa Eyriboyun, Keziban Çalık


Entegre Tekstil Prosesleri İçin Uygun Bileşik Elektrik ve Isı Sistemlerinin Belirlenmesi
Tamer Turna


Binalarda Isı Yalıtımı ve Isıtma Sisteminin Birlikte Optimizasyonu
Ahmet Arısoy, Edvin Çetegen


Konut Dışı Binaların Soğutma Yüklerinin Transfer Fonksiyonu Yöntemi ile Hesaplanması
Hamdi İlker Türkmen, Nurdil Eskin


Türkiye’de Bina Otomasyon Sistemlerinin Mimarlar Tarafından Algılanması, Akıllı Bina Tasarım Süreci ve Kalitesi
H. Murat Günaydın, Selin Zağpus


İnteraktif Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
Serdar Ergintürk


Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
M. Erhan Arslan, Nilüfer Eğrican


Geliştirilen Bilgisayar Programı Yardımıyla R12 ve R134a Kullanılan Otomobil Klimalarının Performans Analizi
Dilek Özlem Esen, Murat Hoşöz


Absorbiyonlu Sistemlerde Methanol-LiBr ve Methanol-LiCl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod
Reşat Selbaş, A. Kemal Yakut, Arzu Şencan, Erkan Dikmen


V-Tipi Stirling Soğutucusunun Termodinamik Analizi
Yusuf Tekin, Ö. Ercan Ataer, Halit Karabulut


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Kojenerasyon Çevrimi ile Güç Üretilmesinin Uygulanabilirliği -Balçova Örneği-
Serhan Küçüka, Tahsin Başaran


Jeotermal Enerji Yasası Taslağı
Umran Serpen


Güneşi Takip Eden Parabolik Oluk Tipi Güneş Kollektörleri ile Buhar Üretimi ve Absorbiyonlu Soğutma Sistemi Uygulaması
Levent Çolak, Ali Durmaz


HVAC Sistemlerinde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve Uygulamaları
Leyla Özgener, Arif Hepbaşlı


Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanımı
Cihangirhan Salih Güzey


İklimlendirme ve Soğutma Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Hüseyin Bulgurcu


Bina Yönetim Sistemleri ve HVAC Sistemlerinde Enerji Tasarrufuna Yönelik Kontrol Sistemleri
Çağlar Selçuk Canbay, Gülden Gökçen, Arif Hepbaşlı


Sıvılı Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Verim Artırma Olanakları
Sibel Ağı, Hüseyin Günerhan


Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri  Temelleri ve Tasarımı


Jeotermal Enerjinin Doğası
Abdurrahman Satman


Jeotermal Enerji Arama Teknikleri
Umran Serpen


Jeotermal Akışkan Üretim ve Re-Enjeksiyon Kuyuları
Süleyman Özüdoğru, Emre Babür


Jeotermal Kuyularda Üretim Ölçmeleri
Umran Serpen


Jeotermal Akışkanların Pompajı
A. Özden Ertöz, Ender Duymuş


Jeotermal Suların Kimyasal Analizi
Ahmet Eroğlu, Niyazi Aksoy


Jeotermal Enerji Rezervuar Gözlemi
Niyazi Aksoy


Tekrar-Basma (Reenjeksiyon)
Abdurrahman Satman


Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi
Hülya Sarak, Abdurrahman Satman


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Tasarım Kriterleri
Ali Çetin Gürses


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Yük Analizi ve Tepe Yük Yardımcı Sistemleri
Arif Hepbaşlı, Cihan Çanakçı


Jeotermal Enerjili Konut Isıtma Sistemleri
B. Zafer İlken


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Kontrol Stratejileri ve Otomasyon
A. Caner Şener, Macit Toksoy, Gülden Gökçen


Jeotermal Enerji Uygulamalarında Çevre Sorunları
Mebrure Badruk


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde İşletme: Gözlem (Monitoring)
Macit Toksoy, Fasih Kutluay, Cihan Çanakçı, A. Caner Şener


Jeotermal Uygulamalarda Plakalı Isı Eşanjörleri
Ulf Vestergren


Mikroorganizmalar ve Biyolojik Jeotermal Prosesler
Ali Fazıl Yenidünya


Kompozit Malzemeler ve Jeotermal Uygulamaları
Metin Tanoğlu, Murat Toğulga


Korozyon ve Jeotermal Uygulamalar
Hacer Aygün


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Maliyet Analizi
A. Berkan Erdoğmuş, Macit Toksoy, M. Barış Özerdem, Engin Gülşen


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Kavramsal Planlama
Macit Toksoy, Adil Caner Şener


Jeotermal Enerji Teknolojisinde Yeni Gelişmeler
Umran Serpen


Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Kojenerasyon Çevrimi ile Güç Üretilmesinin Uygulanabilirliği -Balçova Örneği-
Serhan Küçüka, Tahsin Başaran


Jeotermal Enerji Yasası Taslağı
Umran SerpenVI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon2003)
Tarih: 15 Ekim 2003 – 18 Ekim 2003
Yer: Kültürpark Fuar Alanı

teskon2003

8-11 Ekim 2003 tarihleri arasında, İZFAŞ‘da gerçekleştirilen VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 1085’i kayıtlı  delege olmak üzere 1900’ü aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
* Kongre’de 39 bildiri sunuldu,
* 3 Panel
o Yapı Denetim Kanunu’nun Tesisat  Mühendisliği’ne Yansımaları
o AB Sürecinde Tesisat Mühendisliği ve Teknik Mevzuat Uyum Çalışmaları
o Tesisat Sektöründe Haksız Rekabet, Mesleki Davranış ve Etik
* 1 Forum, kapanış formu dışında;
o Yangın Tesisatı Uygulamaları ve Yangın Yönetmeliği
* 3 Kurs
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Yangın Söndürme Sistemleri
o Sıhhi Tesisat Temelleri, Tasarımı ve Uygulamalar
* Üç günü kapsayan bir seminer
o Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri  Temelleri ve Tasarımı
* Farklı konularda 5 seminer
o HVAC Tasarımından Örnekler
o Bina Otomasyonu
o 2000’li Yıllarda Sıhhi Tesisat Teknolojisi
o Doğal Gazın Sanayide Kullanımı
o Uluslararası Ürün Akreditasyonu
* 1 Atölye çalışması
o Üniversitelerde Tesisat Mühendisliği Eğitimi: İTÜ Yüksek Lisans Program Örneği
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 122 kuruluş katıldı.
* 10000’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


Sonuç Bildirgesi