Depolanmış Ürün Zararlılarının Kimyasal ve Kimyasal Olmayan Yöntemlerle Savaşımı

Depolanmış Ürün Zararlılarının Kimyasal ve Kimyasal Olmayan Yöntemlerle Savaşımı

Ahmet Güray Ferizli, Mevlüt Emekçi

Ülkemiz Dünya tarımsal üretim ve ihracatında önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler hasattan tüketilinceye kadar birçok zararlı tarafından enfekte olabilmekte ve dolaylı ve dolaysız önemli kayıplara uğrayabilmektedir. Depolanmış ürünlerde hayvansal kökenli organizmaların neden olduğu kayıplar yıllık ortalama %10 olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle depolanmış ürün zararlıları ile savaşım kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemizde depolanmış ürün zararlıları ile savaşım genellikle fümigasyon uygulamaları ile yürütülmektedir. Fümigasyonda yaygın olarak fosfin gazı kullanılmaktadır. Fosfin gazının ucuz ve uygulama kolaylığı, dünyada ve ülkemizde kullanımda tercih sebebi olmuştur. Ancak dünya genelinde bu gaza karşı zararlılarda direnç gelişimi olduğu bildirilmektedir. Fiziksel savaşım yöntemlerinden değiştirilmiş atmosfer, hermetik depolama ve havalandırma ülkemiz iklim koşulları nedeniyle uygulanabilir yöntemler arasındadır. Özellikle kıymetli ürünlerde değiştirilmiş atmosfer uygulamaları önemli bir savaşım yöntemi olarak görülmektedir. Depolanmış ürün zararlıları ile başarılı bir savaşımda entegre uygulamalar son yıllarda önemli uygulama alanı bulmuş olup başarılı sonuçlar vermektedir.