Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri

Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri

Alper Tunga Dost

Bu çalışmada jeotermal enerji santrallerinde sudan kaynaklanan korozyon ve birikinti problemlerinin yaratacağı sorunlar, bu sorunlar karşısında yapılacaklar hakkında bilgi verilmektedir. İşletmelerde bir sorunun yaşanmasını beklemekten çok, koruyucu önlemler ile oluşmamasını sağlamanın önemi vurgulanmaktadır. Bu çerçevede; doğru uygulamaların işletmelere kazandırdıkları veya diğer bir bakış açısıyla yanlış veya eksik uygulamaların işletmelere kaybettirebilecekleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Jeotermal eneji üretiminde santrallerdeki gider kalemleri içinde yer alan kimyasal şartlandırma programları eğer doğru seçilmezse veya hassas olarak takip edilmezse umulmadık maliyetler ile karşılaşılması söz konusudur. Burada dikkat çekilen maliyet oluşan sorunun çözümüne harcanan bakım, onarım giderlerinden çok santralin durduğu sürede kaybetmiş olduğu üretim kayıplarıdır.

Hazırlanan bu çalışmada santrallerdeki su kimyası ve uygulamaları konusunda dikkat çekmek, beklenmeyen üretim kayıplarını azaltmak, bir mühendis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.