Binaların Enerji Etkinlik Bakımından İyileştirme Uygulamalarının Örnekler Üzerinden İrdelenmesi

Binaların Enerji Etkinlik Bakımından İyileştirme Uygulamalarının Örnekler Üzerinden İrdelenmesi

Okay Gönülol, Müjde Altın

Bu çalışmada, enerji etkin olarak inşa edilmemiş binaların enerji etkin hale getirilmesi için yapılabilecek iyileştirme çalışmalarının irdelenmesi ve ülkemiz özelinde bir öneri getirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle dünya üzerindeki mevcut binaların enerji etkin hale getirildiği uygulamalar incelenmiş, bu uygulamalarda yapılmış olan iyileştirme çalışmaları karşılaştırılmış, sonuçta mevcut binaların enerji etkin hale getirilmesi için uygulanabilecek yöntemler bir araya getirilerek öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.