Sürdürülebilir Bina Tasarımının Mimarlık Eğitim Süreci İçerisinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Sürdürülebilir Bina Tasarımının Mimarlık Eğitim Süreci İçerisinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Bengi Yurtsever, Gülsu Ulukavak Harputlugil, Timuçin Harputlugil

Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde birçok farklı ortamda tartışılmaktadır. Tartışmalar farklı disiplinlerde ele alınmakta ve konu sürekli olarak güncel kalmaktadır. Konunun farklı disiplinler açısından nasıl ele alındığını gözlemlemek, disiplinlerin birbirleri arasındaki ortak/farklı noktaları görebilmelerini de sağlamaktadır.

Çalışmada yapılan sürdürülebilirlik konusunun belirlenen iki ortam bağlamında tartışılmasıdır. Sözü edilen farklı iki ortam yarışma ve eğitim ortamıdır. Değerlendirme aracı olarak yarışmada da istenildiği şekilde, LEED derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Kavram “mimarlık” disiplini kapsamında ele alınmakla beraber, konunun farklı disiplinler ile birlikte ortak çalışmalar yapılarak sorgulanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.