Binalarda Yapı veya Yalıtım Malzemesi Olarak Keten Yağı Temelli Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Binalarda Yapı veya Yalıtım Malzemesi Olarak Keten Yağı Temelli Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Figen Balo

Bu makale, yapı veya yalıtım malzemelerinin yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti ve çekme mukavemeti üzerinde uçucu kül (UK), doğal kil (DK) ve modifiye edilmiş keten yağının (MKY) etkisini değerlendirmek için yapılan bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. Yapı veya yalıtım malzemesi içinde MKY ve UK’ nin artışı ile yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti ve çekme mukavemeti azalmıştır. Bu özellikler artan işlem sıcaklığı ile de azalmıştır. Yapı veya yalıtım malzemesi içine DK eklenmesi bu özelliklerin etkisini artırmıştır. En düşük ısıl iletkenlik, en yüksek işlem sıcaklığında işlem görmüş, en yüksek UK-MKY ve en düşük DK oranları ile yapılmış numune için belirlenmiştir. En yüksek basma-çekme gerilmeleri en düşük işlem sıcaklığında işlem görmüş, en düşük UK-MKY ve en yüksek DK’lı numune için tespit edilmiştir. Sonuçlar kullanışlı malzemeler üretmek için yenilenebilir malzeme olarak modifiye edilmiş keten yağı ve kömür uçucu külünün geri dönüşümü ile ilginç bir potansiyeli işaret etmektedir.