Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Planlama ve Veri Tutulmasında Bulut Bilişim Kullanımı

Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Planlama ve Veri Tutulmasında Bulut Bilişim Kullanımı

Alper Özpınar

Yeni teknolojiler her geçen gün ortaya çıkmakta ve hızlı bir şekilde günlük hayatımızda yer almaktadır. Özellikle yeni, alternatif ve karbon emisyonu yaratmayan, yenilenebilir enerji üretimi kaynaklarına yönelik ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Yenilenebilir enerjilere dayalı üretim ise bu ihtiyacın karşılanmasında en büyük kaynak olarak görülmektedir. Bu enerji kaynaklarına dayalı üretimin verimliliğinin konvansiyonel üretime göre düşük olması, ayrıca toplam üretim kapasitelerinin doğru planlama ve öngörüm modellerine ihtiyaç duyması ise dezavantaj olarak kabul edilmektedir.

Uygun planlama ve modelleme için ihtiyaç duyulan yüksek hesaplama ve saklama gücü ise bu üretimin yapıldığı ya da planlandığı alanlar göz önüne alındıkça genelde yetersiz ve yüksek maliyetli olmaktadır. Özellikle üretim havzalarında ileri teknoloji altyapısının olmaması ve bunların sürekliliğinin sağlanabileceği dağıtık hesaplama alternatiflerinin olmaması “Bulut Bilişim” alternatifini ön plana çıkarmaktadır. Bulut Bilişim son yıllarda yaygın olarak dağıtık hesaplama ve işleme ihtiyaçları için farklı alanlarda ve sektörlerde kullanılmaktadır. Bu makalede yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimde Bulut Bilişim kullanım alternatifleri ve teknolojileri anlatılmaktadır.