Kompakt Isı Değiştiricilerinde Kararlı Çalışma Halindeki Ekserji Yıkımının Deneysel Olarak Tespiti ve Aynı Isıl Kapasite Oranı İçin Üç Farklı Isı Değiştiricisinin Ekserji Yıkımlarının Karşılaştırılması

Kompakt Isı Değiştiricilerinde Kararlı Çalışma Halindeki Ekserji Yıkımının Deneysel Olarak Tespiti ve Aynı Isıl Kapasite Oranı İçin Üç Farklı Isı Değiştiricisinin Ekserji Yıkımlarının Karşılaştırılması

Eyüb Canlı, Selçuk Darıcı, Sercan Doğan, Muammmer Özgören

Binalarda ve diğer birçok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan kompakt ısı değiştiricilerinin seçiminde önemli kriterler ısı transferi ve basınç düşüşü performansı, maliyet, kompaktlık ve etkenlik olarak sıralanabilir. Bununla birlikte son yıllarda enerji kullanımına yönelik yapılan çalışmalar farklı sistemlerdeki enerji kullanılabilirliğinin yani ekserjinin de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda ikinci yasa yaklaşımı, bir optimizasyon problemi olan ısı değiştirici tasarımında da yer almaktadır.

Yapılan çalışmada 650-670 kompaktlık oranına sahip üç farklı tipteki ısı değiştirici 0.027-0.16 ısıl kapasite oranlarında deneysel olarak incelenmiştir. İnceleme sonuçları kullanılarak ısı değiştiricilerinde gerçekleşen ekserji yıkımı hesaplanmıştır. Ekserji yıkım değerleri açısından ısı değiştiricileri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sırasında ısı değiştiricilerin ısı transferi yüzey alanlarının dağılımı, tersinmezlik değerleri, tersinmezliğin sıcaklık ve basınç bileşenleri ve ekserji verimleri kullanılmıştır.