Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi

Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi

İdil Ayçam, Mine Kınalı

Fosil tabanlı enerji kaynaklarının giderek tükendiği günümüz koşullarında dünyada nüfus artışından kaynaklanan yapı gereksinimi ile oluşan çok katlı yapılaşmalar çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Enerji kaynaklarının yaklaşık %50’lik kısmının binalar tarafından kullanıldığı gerçeği ise, mimar ve mühendislerin tasarımlarında yapı bileşenlerinin iklimlendirme çözümlerinde pasif sistemler olarak kullanıldığı “enerji etkin ekolojik bina tasarımı” kavramını ön plana çıkararak doğal yolla sağlanan konfor ortamı ile mekanik yüklerin en aza indirilip enerji tasarrufunun hedeflendiği bir platform oluşturmuştur. Bina performansını etkileyen yapı bileşenlerinden biri olan çatılarda yeşil çatı uygulamaları da bu platformun bileşenlerinden biridir.

Bu yüzden bu çalışmada, ofis binalarında teras çatı bileşenlerinde bitkilendirmenin bina ısıtma ve soğutma yüklerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu analiz için Energy Plus simülasyon motoru altında bir arayüz olan Design Builder bina enerji simülasyon programı seçilmiştir.Çalışmanın sıcak ve soğuk olarak iki farklı iklim bölgesini tarifleyen iller için, çeşitli metrekarelerdeki örnekler üzerinde gerçekleştirilmesi; yeşil çatıların bina enerji performansına etkisini iklim bölgesi ve metrekare bazında karşılaştırılabilmeye olanak sağlayabilecektir. TS825’e uygun olarak seçilen yapı bileşenleri ile oluşturulan ofis binası örneklerine, seyrek yeşil çatı sistemi tanımlanmış ve bu bölgelerin iklim verilerine göre simülasyonlar yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yeşil çatıların ülkemizde bina enerji performansına etkisi ve potansiyeli tartışılacaktır.