Enerji Depolamalı LiCl-H2O Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Enerji Depolamalı LiCl-H2O Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Aytunç Erek, Tuncay Günhan, Orhan Ekren, Vedat Demir, Arzu Şencan Şahin, Hamdi Bilgen

Bu çalışmada, iki adet üniteye (A ve B) sahip LiCl- H2O akışkan çiftiyle çalışan ticari bir absorpsiyonlu soğutma sistemi kullanılmıştır. Mevcut sistemde A ünitesi soğutmada kullanılırken B ünitesi depolama yapabilmekte ya da tersi şeklinde çalışma gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda, absorbsiyonlu soğutma sistemi performansı suyun farklı başlangıç sıcaklıkları (25 ve 30oC) için incelenmiştir. Sistemde gerekli ısı enerjisi, vakum tüplü güneş kolektörleri ile temin edilmiştir. Deneysel çalışmada ekserji analizi yapılarak performansı incelenmiştir.