Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Takviyeli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri

Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Takviyeli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri

İlhami Horuz

Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, atık ısıların değerlendirilmesinde ön plana çıkmaktadırlar. Ancak tek kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri’nin soğutma performansının bir göstergesi olan STK değerleri sınırlı kalmakta, atık kaynak sıcaklığı belli bir değerden sonra ne kadar artarsa artsın STK değerlerinde bir artış gözlenememektedir. Bu tür durumlarda, yüksek sıcaklıklı atık ısıların geri kazanılması için tek kademelilere göre daha performanslı çalışan (STK değerleri daha yüksek olan) çift kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri ön plana çıkmaktadır. Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin yaygın kullanım alanı bulmasının temel sebebini bu olay oluşturmaktadır. Fakat atık kaynak sıcaklığı yeterince yüksek değilse, ısı geri kazanımı için çift kademeli yerine tek kademeli sistem kullanılması mecburiyeti doğmaktadır ki bu durum, çift kademeli sistemle kıyaslandığında, performans düşüklüğü ile kendini göstermektedir. Bu dezavantajı ortada kaldırmak için bu çalışma, pek eşine rastlanmamış bir alternatif sistem sunmakta ve düşük sıcaklıklı atık ısı kaynağından tahrikli bir absorpsiyonlu ısı yükselticisi kullanmak suretiyle, yüksek sıcaklıklı kızgın su elde etmek ve bu kızgın su ile çift kademeli Absorpsiyonlu Soğutma sistemini kullanarak, hem tek kademeliye olan mecburiyeti ortadan kaldırmayı hem de verilen birim enerji başına daha fazla soğutma yapabilme avantajını sunmaktadır.