Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminin Deneysel İncelenmesi ve Soğutma Verimi Analizi

Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminin Deneysel İncelenmesi ve Soğutma Verimi Analizi

M. Ali Ersöz, Abdullah Yıldız

Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş ve enerji verimi belirlenmiştir. Bu sistemde, çalışma akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. Yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinin en önemli avantajı farklı ısıl enerji kaynakları ile çalışmasıdır. Burada, ısıl enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. Deneylerde, sistemi oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış sıcaklıkları ve soğutulan mahalin birbirine eşit mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere) nokta sıcaklığı ile sistemin çalışma basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 5’er dakikalık aralıklarla yapılmıştır. Elde edilen veriler grafiklerle değerlendirilmiş, analizde ihtiyaç duyulan termodinamik özellikler REFPROP 7.0 programından elde edilmiştir. Üç farklı günde yapılan deneylerde, sistemin soğutma verimi en yüksek % 17.45 olarak belirlenmiştir.