Silika Jel-Su Çalışma Çiftini Kullanan Adsorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Silika Jel-Su Çalışma Çiftini Kullanan Adsorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi

İsmail Solmuş, Cihan Yıldırım, Kadir Bilen

Bu çalışmada, silika jel-su çalışma çiftini kullanan adsorpsiyonlu soğutma sisteminin performansı çeşitli evaporatör, kondanser, adsorpsiyon ve desorpsiyon sıcaklıklarında teorik olarak analiz edilmiştir. Sistemde kullanılan çalışma çiftinin denge adsorpsiyon kapasitesi modifiye edilmiş Dubinin-Astakhov (D-A) denklemi vasıtasıyla hesaplanmıştır. Genel olarak sistemin performans katsayısı (COP) artan evaporatör-desorpsiyon ve azalan kondanser-adsorpsiyon sıcaklığı ile birlikte artış göstermektedir.