İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Erhan Özek, Ali Kılıçarslan

Bu çalışmada, tekrar dolaşımlı iklimlendirme sisteminde, %60 dış hava, %40 dönüş havası ve özgül nem sabit tutularak, farklı dış hava sıcaklıklarının soğutucu serpantin kapasitesine ve yok olan ekserji üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Analizler, enerji sistemlerinin analizinde yaygın olarak kullanılan ve akışkanların termo-fiziksel özelliklerini kütüphanesinde bulunduran Engineering Equation Solver (EES-V8.901-3D) isimli ticari yazılım kullanılarak geliştirilen programla yapılmıştır. Toplam hava debisi 12m³/h ve özgül nem 0,0054 kg.su buharı/kg.kuru hava değerinde sabit tutularak, dış hava sıcaklığı 30°C ile 48°C arasında değiştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, farklı dış hava sıcaklıklarında soğutucu serpantin kapasitesi, soğutucu serpantinde yok olan ekserji miktarı, serpantin çıkış sıcaklığı ile dönüş havası sıcaklıklarının değişimi incelenmiştir.