Bir Santrifüj Fanın Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) Yöntemi İle İncelenmesi

Bir Santrifüj Fanın Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) Yöntemi İle İncelenmesi

Özgün Özer, Dilek Kumlutaş, Ziya Haktan Karadeniz

Santrifüj fanlar sanayide geniş bir kullanımını olan akış yönlendirme araçlarıdır. Günümüzde fanların performansı, fan test cihazlarından elde edilen fan performans eğrileri ile değerlendirilmektedir. Bu eğriler klasik anlamda bir sistem tasarlamak için yeterli olmakla birlikte, fan tasarımının iyileştirilmesi sürecinde hatanın tespiti ya da iyileştirilebilecek yerler hakkında fikir verememektedir. Bu noktada tüm alansal ve akışa müdahalesiz bir hız ölçüm metodu olan parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) yöntemi fanların incelenmesinde avantajlı bir yöntemdir.

Bu çalışmada, bir santrifüj fan’ın üfleme ve emiş bölgeleri stereo PGHÖ yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İncelenen akış alanında periyodik kesitlerde düzlemsel Üç bileşenli hız verileri elde edilmiştir. Daha sonra bu verilerin işlenmesi sonucunda fanın emiş ve üflemesi ağzındaki ortalama akış profilleri, hacimsel üç bileşenli olarak elde edilmiştir.