Bir Santrifüj Fanın Çıkış Ağzı Üfleme Karakteristiğinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Bir Santrifüj Fanın Çıkış Ağzı Üfleme Karakteristiğinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Funda Kuru, Dilek Kumlutaş, Özgün Özgür, Ziya Haktan Karadeniz

Santrifüj fanlar, kullanım yeri ve tasarımları itibariyle günümüzde pek çok uygulamasına rastlanılan, tasarım parametrelerinin performansa çok büyük etkilerinin olduğu bilinen sistem elemanlarıdır. Fan çıkışında akış karakteristiklerinin belirlenmesi, hem seçilmiş fanın kullanılacağı sistemin tasarlanması durumunda, hem de mevcut bir sisteme uygun fanın araştırıldığı durumda büyük avantajlar sağlamaktadır.

Yapılan çalışmada bir santrifüj fanın içindeki ve üfleme ağzındaki akış yapısı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler, parçacık görüntülemeli hız ölçümü yöntemi (PGHÖ) kullanılarak doğrulanmıştır. Çalışmanın sonucunda HAD’ın bu cihazları incelenmesinde etkin ve ekonomik bir araç olduğu ortaya konularak, istenilen akış profilleri elde edilmiştir.