Kızıl Ötesi Kameralar İle Hava Sıcaklığının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçüm Ekranlarının Deneysel Karşılaştırılması

Kızıl Ötesi Kameralar İle Hava Sıcaklığının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçüm Ekranlarının Deneysel Karşılaştırılması

Ziya Haktan Karadeniz, Dilek Kumlutaş, Özgün Özgür

Kızıl ötesi görüntüleme dünya çapında birçok uygulaması olan, iklimlendirme uygulama ve araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir ölçüm yöntemidir. Ancak bu yöntemle sadece kızıl ötesi ışınlar açısından opak cisimlerin yüzey sıcaklıkları belirlenebilmekte, gazların sıcaklıkları ise doğrudan ölçülememektedir. Bu nedenle, dolaylı bir ölçüm yöntemi olan “ölçüm ekranı yöntemi” geliştirilmiştir. Bu yöntemdeki temel prensip; akışın incelenmek istenilen bölgesine yerleştirilen bir hedef üzerinden kızıl ötesi kamera ile ölçülen sıcaklık verilerinin akışkanın sıcaklığı ile ilişkilendirilmesidir. Yöntemin problu ölçüme göre temel avantajı, incelenmek istenilen kesitten, oluşturulan ölçüm ekranına göre, çok sayıda noktadan aynı anda sıcaklık ölçümü yapılabilmesidir. Böylece inceleme alanındaki sıcaklık dağılımı anlık olarak incelenebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatürde bulunan farklı ölçüm ekranları (tanecikli ölçüm ağı, siyah karton, gözenekli ağ) deneysel olarak karşılaştırılarak avantajları ve dezavantajları ortaya konmuştur