Telef Akrilik Elyaflardan Isı Düzenleme Özellikli Yalıtım Malzemesi Üretimi

Telef Akrilik Elyaflardan Isı Düzenleme Özellikli Yalıtım Malzemesi Üretimi

Sennur Alay Aksoy, Arzu Kuru

Bu çalışmada, binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek ısı düzenleme özellikli akrilik elyaf üretimi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, halı fabrikasından tedarik edilen telef akrilik elyaflarına faz değiştiren madde uygulanmıştır. Faz değiştiren maddeler (FDMler) gizli ısı depolama ve yayma özelliğine sahip maddelerdir ve termal enerji depolama malzemeleri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Çalışmada, faz değiştiren madde olarak molekül ağırlığı 1000 olan polietilen glikol (PEG 1000) polimeri kullanılmıştır. İki farklı çapraz bağlayıcı kullanılarak PEG polimeri akrilik elyafına çapraz bağlanmıştır. PEG uygulanmış elyafların DSC (Diferansiyel taramalı kalorimetre) cihazı ile termal özellikleri, FT-IR spektroskopisi ile kimyasal yapıları ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile morfolojileri karakterize edilmiştir. DSC analizi sonuçlarına göre, PEG 1000 uygulanmış elyafların 29-35 °C aralıklarındaki sıcaklıklarda 2-13 J/g ısı depolayabildikleri ve 31-35 °C aralıklarındaki sıcaklıklarda -4-15J/g ısı yaydıkları belirlenmiştir. Elyafların ısı düzenleme ve ısı yalıtım özellikleri sırasıyla T-history ve statik ısı iletim katsayısı ölçümleri ile belirlenmiştir. T-history sonuçları, işlem görmemiş ve PEG içeren lifler için boş ve lif doldurulmuş kutu içindeki sıcaklık farkları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Soğuk ortamda yapılan sıcaklık ölçümlerine göre, PEG’siz elyaf içeren kutu içindeki sıcaklık artışı 10 dakika boyunca yaklaşık 1 °C civarında iken PEG’li elyaf içeren kutu içindeki sıcaklık artışı 30 dakika boyunca 1,5 °C olarak ölçülmüştür. Sıcak ortamda ölçülen sonuçlara göre, PEG uygulanmamış lif içeren kutu içindeki sıcaklık düşüşü yaklaşık 4,5 °C civarında iken PEG’li elyaf içeren kutu içindeki sıcaklık düşüşü 25 dakika boyuna 6,5 °C olarak ölçülmüştür. Sabit durumda ısı iletim katsayısı ölçüm sonuçlarına göre, PEG uygulanmamış ham elyafın ısı iletim katsayısı 0,07 W/mK iken PEG uygulanmış akrilik elyafların ısı iletim katsayısı 0,067 ve 0,068 W/mK olarak ölçülmüştür.