Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Ferhat Kılınç, Ertan Buyruk, Ahmet Fertelli, Koray Karabulut

Bu çalışmada; farklı ısı yalıtım uygulamalarının ısı transferi yapıları deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 30 m2 alana sahip iki odalı bir bina inşa edilmiştir. Uygulama binasının farklı duvarlarında bulunan delikli tuğla üzerine içten, dıştan ve sandviç olmak üzere farklı ısı yalıtım uygulamaları yapılmıştır. Binanın tamamının termal kamera ile iç ve dış yüzey çekimleri yapılarak sıcaklık haritaları çıkarılmıştır. Uygulama yapılan duvarların ara katmanlarındaki sıcaklıklar da kayıt altına alınmıştır. Böylece içten dışa doğru duvara ait her katmandaki sıcaklık değerleri elde edilerek grafik haline getirilmiştir. Hesaplamalar, Fluent paket programı kullanılarak yapılmış ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.