Titreşim Analizi İle Pompalarda Arıza Tesbiti ve Kestirimci Bakım İçin Örnek Bir Çalışma

Titreşim Analizi İle Pompalarda Arıza Tesbiti ve Kestirimci Bakım İçin Örnek Bir Çalışma

Gülşen Yaman, Halil Murat Karadayı

Pompalar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle sanayide birçok kritik noktada önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Bu makinelerde meydana gelecek herhangi bir arıza, işletmeler için beklenmedik üretim kayıplarına sebep olmaktadır. Yaşanan bu plansız duruşlar işletme maliyetlerini arttırmaktadır.

Bu nedenle bu çalışmada işletme için kritik olan pompalar grubu öncelikle ABC (Pareto) analizi ile belirlenmiş ve kestirimci bakım yöntemlerinden biri olan titreşim ölçümü yöntemiyle bazı ekipmanlar üzerinden ölçümler alınarak ekipmanın titreşim seyri izlenmiştir. Ayrıca alınan ölçümler ile bu ekipmanların FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü) spektrum analizi yapılmıştır. Sonuçta titreşim analizi ile ekipmanların arızi bir duruşa sebep olmadan önce arızalarının tespitinin yapılabildiği ve bazı arızaların birbiriyle ilişkili olabileceğinin belirlendiği uygulamalarla gösterilmiştir.