İkincil Organik Aerosollerin İç Ortamlarda Oluşma Mekanizması

İkincil Organik Aerosollerin İç Ortamlarda Oluşma Mekanizması

Sibel Menteşe

Aerosollerin çapları azaldıkça sağlık etkileri de o kadar önem kazanmaktadır. Çapları çok küçük olan ikincil organik aerosoller, akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşabildiği için olumsuz sağlık etkileri halk sağlığını ilgilendirebilecek önemli bir duruma işaret etmektedir. İkincil organik aerosollerin oluşması için belirli uçucu organik bileşiklerin (genellikle alkenler) ozon varlığında reaksiyona girmesi gerekmektedir. Uçucu organik bileşikler hemen hemen her iç ortamda ahşap eşya, bina malzemeleri (izolasyon malzemeleri, alçıpan, boya gibi) ile deodorant, temizlik ürünleri ve oda kokusu gibi birçok tüketici malzemesinden hava ortamına salınabilmektedir. İkincil organik aerosollerin oluşumuna neden olan bu koşullar, kuvvetle muhtemel olarak birçok ortamda mevcuttur. Bu çalışmada tipik bir ev ortamında havadaki ikincil olarak oluşan aerosollerin sayıca büyük bir bölümünün nanometre seviyesinde olduğu belirlenmiştir.