HVAC Sistemlerinde Aç-Kapa ve Bulanık Mantık Kontrolün Kıyaslamalı Olarak İncelenmesi

HVAC Sistemlerinde Aç-Kapa ve Bulanık Mantık Kontrolün Kıyaslamalı Olarak İncelenmesi

Şahin Yiğit, Kadir Büyüközkan, Fatin Sönmez, Burhan Çuhadaroğlu

Bu çalışmada; kapalı bir ortam için değişken hava debili bir HVAC sisteminin modellenmesi ve kontrolü yapılmıştır. Kurulan modelde göz önüne alınan kapalı ortamın soğutulması için, dış ortamdan iç ortama transfer olan ısı enerjisi ve klima santralinden havanın soğutulması için çekilen ısı gücü denklemleri kullanılmıştır. Daha sonra bu denklemlerin klasik aç-kapa kontrol ve bulanık mantık kontrol kullanılarak zamana bağlı çözümlemeleri yapılmış ve sistemin kontrol davranışları incelenmiştir. Ayrıca sistemde hava tahliye oranı (α) kullanılarak, sistemdeki iç hava kalitesi değişiminin sistemin enerji sarfiyatına etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki; bulanık mantık ile yapılan kontrolün aç-kapa kontrole göre hem ısıl konfor açısından hem de enerji tasarrufu açısından belirgin bir üstünlüğü vardır.