Aynı Bölgede Bulunan Yüksek ve Alçak Katlı Binalar Üzerindeki Rüzgar Yükleri Etkisinin İncelenmesi

Aynı Bölgede Bulunan Yüksek ve Alçak Katlı Binalar Üzerindeki Rüzgar Yükleri Etkisinin İncelenmesi

Barış Burak Kanbur, Ali Pınarbaşı, Ali İhsan Koca

Bu çalışmada, İstanbul’da kentsel dönüşüm çerçevesinde son dönemlerde göze çarpan yüksek katlı binalara etkiyen rüzgar yüklerinin etkileri incelenerek, yüksek ve alçak katlı binaların rüzgardan dolayı olan etkileşimleri sayısal olarak gözlemlenmek istenmiştir. İncelemede Ansys Fluent Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) paket programı kullanılmış olup, analiz sonucunda, binaların çevresinde bölgelerdeki türbülans kinetik enerji, basınç ve hız değişimleri perspektif olarak çıkarılarak, meydana gelen değişimlerin kaynağı yorumlanmıştır.