Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Bir Süreç İyileştirme Yöntemi Olarak Hassasiyet Analizi

Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Bir Süreç İyileştirme Yöntemi Olarak Hassasiyet Analizi

Gülsu Ulukavak Harputlugil

Performansa dayalı tasarımda, kararların alınmasında etkili olabilecek parametrelerin belirlenmesi, tasarımcının kararlarını kolaylaştırmada önemli rol oynamaktadır. Tasarım seçeneklerini çoğaltan ve kararı zorlaştıran pek çok parametrenin içerisinde, bina bütünündeki performansı doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen parametrelerin belirlenmesi, bir dizi hassaslık ölçümü ile mümkün olabilmektedir.

Parametrelerin belirli sınır koşullar içindeki değerlerinin sonuç performansta meydana getirdiği sapmalar, parametrenin etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında performansın tanımı, sürdürülebilir mimarlık hedefinin önemli bir bileşeni olan “enerji etkinliği” üzerinden yapılmaktadır. Hassasiyet analizinin kullanımı, hem iklim ve bölgesel bağlamdaki diğer faktörlerin tasarım süreci başında bina performansı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesiyle, hem de kullanım sürecinde kullanıcı davranışının etkinliğinin tanımlanmasıyla örneklenmektedir. Sonuç tartışma, yapı elde etme sürecinin farklı aşamalarında, etken parametrelerin ortaya çıkartılabilmesi ve hassasiyetinin belirlenmesi ile performansa dayalı yüksek hedeflerin gerçekleştirilebilmesi üzerine odaklanacaktır.